Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky zveřejněná 19.5.2020 na akci: „Protierozní vegetační pásy v k.ú. Sudoměřice“ (výsadba)

Přílohy

Přístavba tělocvičny základní školy Sudoměřice

Přílohy

Výzva k podání nabídky – Oprava střechy bývalého panského statku – I.etapa včetně dodatečné informace č.1

Přílohy

Výzva k podání nabídky 15.10.2019 „Protierozní vegetační pásy v k.ú. Sudoměřice“ (výsadba) – tato zakázka byla dne 16.4.2020 zrušena

Přílohy

Navýšení kapacity sběrného dvora v obci Sudoměřice

Přílohy

Výzva k podání nabídek ze dne 18.10.2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce„DI Sudoměřice – Díly za Zahradou II.etapa, prodloužení komunikace “

Přílohy

Výzva k podání nabídek ze dne 6. 9. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky:

„Rozšíření sběru bioodpadu v obci Sudoměřice“

Přílohy