Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Cyklotrasy

Cyklotrasy v okolí Sudoměřic

Obcí prochází tzv. Moravská vinařská stezka, která je páteřní trasou ojedinělé sítě sítě regionálních cyklistických tras procházejících malebnou krajinou jižní Moravy.

Konkrétně se jedná o Strážnickou vinařskou stezku, která je značená modře podle ultramarínové barvy, která se objevuje na lidových krojích regionu a nechybí na žádném původním lidovém stavení. Na trase leží dalších 15 vinařských obcí, např. Strážnice, Petrov, Hroznová Lhota, Blatnice pod Sv. Antonínkem a desítky chráněných přírodních lokalit i významné historické a architektonické památky kraje.

Další cyklotrasy na katastru obce:

Nadregionální trasy:

46 Beskydsko-karpatská magistrála Sudoměřice-Vápenky (Český Těšín)

Průběh trasy:

Sudoměřice, hraniční přechod – Strážnice – Velká nad Veličkou – Vápenky – (Vizovice – Vsetín – Český Těšín)

Náročnost: Turista – Délka: 42,3 (249) km – Kolo: Horské

Popis trasy:

Náročná dálková cyklotrasa vedoucí východomoravskými pohraničními pohořími Bílých Karpat a Beskyd. V jihomoravském kraji prochází nejatraktivnějšími partiemi Bílých Karpat od Strážnického podhůří do nitra hor. Prochází tak svérázným regionem Slováckého Horňácka, který představuje ve vší pestrosti – přírodní i národopisné. Zprvu rovinatý terén u řeky Moravy se vstupem do masívů Karpat mění v kopcovitý se značnými nároky na fyzickou kondici. Fyzická obtížnost je však vyvážena rostoucí atraktivitou přírodního prostředí a dalekými výhledy do krajiny. Trasa vede střídavě po silnicích III. tř., ale také po zpevněných polních a lesních cestách. Za hranicí kraje dále pokračuje do kraje Zlínského a Moravskoslezského.

47 Moravská stezka (Veselí nad Moravou-Hodonín)-cyklostezka podél Baťova kanálu

Průběh trasy:

(Olomouc) – Veselí nad Moravou – Hodonín

Náročnost: Turista – Délka: 31,3 (153) km – Kolo: Krosové  

Popis trasy:

Jižní část páteřní cyklotrasy spojující střední Moravu s jižní na trase kopírující tok řeky Moravy. V úseku Jihomoravského kraje prochází regionem Slovácka a Strážnického Pomoraví v jeho nejcennějších přírodních partiích. V tomto úseku vede většinou po zpevněných polních cestách, místy horší kvality, v údolní nivě řeky. Přes města a vesnice obvykle prochází po místních komunikacích. Postupně se na mnohých úsecích budují kvalitní cyklostezky, nezřídka kopírující proslulý Baťův kanál. Asi 1 km dlouhý úsek, vedený po silnici I. tř. u Rohatce, vyžaduje zvýšenou pozornost.

Regionální trasy:

Cyklotrasa „Strážnickými vinohrady“

Průběh trasy:

Strážnice – Petrov – Sudoměřice – Mlýnky – Žerotín – Radějov – Lučina – Pod Travičnou – Tvarožná Lhota – Strážnice

Náročnost: Turista – Délka: 30 km – Kolo: Krosové

Popis trasy:

Jihozápadní konec hřebene pohoří Bílých Karpat nořící se do nivy řeky Moravy vytváří malebnou skladbu zalesněných horských údolí hned v sousedství viničních strání a ovocných sadů. Kraj kolem hlavního toku řeky Moravy pak z těchto pokladů hor žije a vesnice a městečka jedno vedle druhého jsou proslulými vinařskými producenty. Tak i cestu strážnickými vinohrady začneme nejprve cestou okolo vinných sklípků Pomoraví, abychom se posléze horskými údolími vyšplhali až k nejvyšším rozhledům Karpat.

Cyklotrasa „ Strážnickými vinohrady“-odbočka Výklopník

Průběh trasy:

Sudoměřice – Výklopník

Náročnost: Rodina s dětmi – Délka: 3 km – Kolo: Krosové

Popis trasy:

Malá odbočka z okruhu Strážnickými vinohrady k místní technické památce na Baťově kanálu – výklopníku, místu, kde byl nakládán jihomoravský lignit na lodi plující do Baťových závodů do Otrokovic.

Sudoměřická vinařská stezka

Průběh trasy:

Výklopník Sudoměřice-Sudoměřice-areál vinných sklepů „ Starý potok“-rybník Vanďurák-Stará hora

Náročnost: Střední – Délka: 6,5 km – Vhodnost pro: pěší, cyklisty

Popis trasy:

Sudoměřická vinařská stezka navazuje na Moravské vinařské stezky a zavede Vás od technické památky Výklopníku k funkcionalistickému kostelu Ježíše Krista Krále, dále k historickým stavbám z 18. století v centru obce, kterými jsou Panský dvůr a zvonice. Poté  trasa pokračuje přes areál vinných sklepů „ Starý potok“  a podél rybníku Vanďurák až k vinohradům ve starobylé vinařské lokalitě Stará hora. Na kopcích mezi vinohrady se můžete pokochat pohledem na moravské a slovenské Bílé Karpaty, při dobré viditelnosti jsou vidět Chřiby s hradem Buchlov.

Hudební stezka Dolinečka

Průběh trasy:

Starý potok u Sudoměřic – rozcestí Vinohrádky – Sudoměřice

Délka: 4 km – Zaměření: hudební – Vhodnost pro: pěší, cyklisté

Popis trasy:

Tématicky zaměřená naučná stezka se 4 zastaveními a 3 odpočívadly (zaměření hudební).