Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Senioři České republiky, z.s. – ZO Sudoměřice

Spolek Senioři České republiky, z.s. – ZO Sudoměřice byl založen na ustavující schůzi 4. 2. 2010 jako Svaz důchodců České republiky – MO Sudoměřice. Spolek jako takový byl zapsán do Spolkového rejstříku 27. 2. 2018.

Ke konci roku 2010 měl spolek 63 členů, k  31. 12. 2019 má spolek 106 členů. Spolek za dobu 10 let odvedl kus dobré práce pro všechny ty z nás staršího věku. Cílem spolku je zpestřit život nejen členů, ale i ostatních občanů. Obohatit je o kulturní, sportovní i společenské zážitky.

Veškerá činnost je řízena 9 členným výborem, který činnost spolku plánuje a plán předkládá ke schválení na členské schůzi. Informace o zájezdech, schůzích apod. se naši členové dovídají prostřednictvím 4 úsekových důvěrníků a prostřednictvím místního rozhlasu.

Složení výboru do roku 2021:

  • Předsedkyně: Libuše Podrazilová
  • Místopředseda: Václav Možnar 
  • Jednatel: Růžena Klásková
  • Pokladní: Kateřina Petrášová
  • Kultura: Helena Janečková a Věra Novická
  • Sport: Ludvík Mikéska, Václav Možnar
  • Členové: Marie Šmehýlová, Marie Stružková
  • Předsedkyně kontrolní komise: Marie Janečková

Od založení spolku se konalo již 124 schůzí výboru. Členských schůzí bylo 22 s průměrnou účastí nad 70%. Podzimní členská schůze bývá spojována s posezením s jubilanty. Předsedkyně spolku se pravidelně zúčastňuje na schůzích Krajské rady Seniorů a schůzí v hodonínském spolku. Od ledna do jarních prací se spolek schází vždy v úterý ve volební místnosti na statku na klubových odpoledních.

Činnost spolku:

Spolek jako takový uspořádal již 18 přednášek na různá témata a zúčastnil se 3 besed s autorem knih, které pořádala místní knihovna. Každý rok se spolek v hojném počtu zapojuje do místního fašaňkového průvodu. Několik členů se účastnilo v kostýmech i na pálení čarodějnic na Výklopníku a individuálně podle počasí, se scházíme i na Otevírání plavební sezony na Baťově kanále. Pro Oblastní charitu Hodonín spolek uspořádal dohromady 2 úspěšné sbírky ošacení i domácích potřeb. Spolek jako takový spolupracuje také se spolky a kulturním výborem v obci. S kulturním výborem obce a OÚ se spolek snaží zapojovat svojí účastí do všech akcí mezi než patří např. hody, různá výročí, oslavy, rozsvěcování vánočního stromu, zpívání u stromečku apod. Ve velkém počtu se spolek aktivně zapojili v roce 2012 do obecních oslav 750 let od první zmínky o Sudoměřicích. V minulém roce členové spolku pekli koláčky a pagáčky pro komisi, která hodnotila obec Sudoměřice v rámci soutěže Vesnice roku. Spolek pomáhá také při organizaci dne seniorů a také se ho účastní. V rámci spolupráce s SK Sudoměřice spolek obsazuje 3. soutěžní stanoviště v rámci akce Mezinárodní sportovní den pro rodinu. Spolku zahrádkářů spolek vypomáhá v pokladně. Při plese místní školy se zapojuje svojí účastí, zakoupením tomboly a také výpomocí v pokladně. Členky spolku se zapojily i do akce MŠ – Babičky čtou dětem. Spolek spolupracuje také s místním Spolkem přátel destilátů na pěkných podzimních akcích např. na akci Ochutnávka výrobků s přiloženým receptem a ochutnávkou macerátů. Spolek se účastní také akcí církevních

Od založení má spolek podepsanou smlouvu o družební spolupráci s Klubem důchodců z Brezové pod Bradlom. Spolky jako takové se setkávají každým rokem, přičemž se v jednom roce setkali již 6 krát a to když byl spolek Klubu důchodců Brezová pod Bradlom uvítán a pohoštěn v místním obecním sklepě. Poté byl již 5 krát místní spolek uvítán v Klubu v Brezové pod Bradlom, přičemž je tato sešlost spojována s dopolední návštěvou určitého zajímavého místa v okolí.

Za dobu 10 let spolek dohromady uspořádal 27 zájezdů, z toho 5 zájezdů na výstavu Floria v Kroměříži. V rámci výletů na kolech se 2 krát účastnil výletu osobními auty na kopec Náklo u Ratíškovic a na louku s kvetoucím Hlaváčkem jarním. Členové spolku dohromady shlédli 19 divadelních představení a muzikálů. Dále pak vystoupení Miroslava Donutila, Všechnopárty Karla Šípa a Josefa Náhlovského a v neposlední řadě členové spolku navštívili také 7 koncertů. Dále se členové spolku mají možnost zúčastnit se rehabilitačních pobytů dle nabídky. O všech aktivitách a akcích spolku je veden zápis v kronice.

Všechny tyto akce je spolek schopen zajišťovat a plnit nejen zájmem členů a jejich účastí, ale také díky finanční dotaci od OÚ a poskytnutím prostor pro konání schůzí a setkání.

Více informací naleznete na tel. číslech níže nebo na: https://sudky02.rajce.idnes.cz/

Předsedkyně:  Libuše Podrazilová, tel.: +420 518 335 253

Místopředseda:  Václav Možnar, tel.: +420 604 757 403