Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Sudoměřice č. 4/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Přílohy

OZV č. 2/2019 o stanovení shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sudoměřice

Přílohy