Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

750 let obce Sudoměřice

V roce 2012 jsme si připomínali 750. výročí založení naší obce. Na začátku července jsme oslavovali toto výročí velmi vydařenými a hojně navštívenými slavnostmi.  5. července byla vernisáží zahájena výstava o historii obce. Tato velmi kvalitní a téměř profesionálně připravená výstava pak byla po zbytek měsíce o víkendech velmi početně navštěvována. Součástí programu oslav bylo na konci prázdnin i rozloučení s prázdninami spolu s diskotékou. Hlavní oslavy od 5. do 8. července se vydařily, což je zásluha všech organizátorů a všeho toho množství lidí, které se obléklo do lidových krojů. Děkujeme všem tanečníkům, zpěvačkám, muzikantům, hercům loutkového a ochotnického divadla a v neposlední řadě lidem kteří nabízeli své výrobky a své dovednosti při jarmarku, všem patří velký dík. K úspěšné akci nám trochu pomohlo i příznivé počasí, i když bylo trošku větší horko než by bylo možná potřeba, ale určitě toho nikdo nelitoval, vždyť nápojů bylo při oslavách dost a dost. Při této příležitosti moc děkujeme místním vinařům, kteří připravili velmi vydařený košt vína dole ve velkém sklepě. Na sobotní slavnosti jsme přivítali naše vzácné hosty, místopředsedu Senátu ČR, starosty ze Sudoměřic u Bechyně a u Tábora, starostky ze Strážnice, Petrova a Tvarožné Lhoty, starostu Hodonína, Rohatce, Radějova a místostarosty Hodonína a Petrova. Všem hostům se u nás velmi líbilo.  A od těchto oslav nám na návsi stojí socha našeho zakladatele, pana Sudomíra z rodu Tvrdišovců. Pořízení této sochy, její umístění a vlastně i umělecké ztvárnění vzbuzovalo v minulosti různé pochybnosti a dohady. Ani zastupitelstvo v rozhodování o této záležitosti nebylo nijak jednotné. Dnes už je vcelku vše jasné a víme tedy, že socha Sudomíra vyjadřuje pravděpodobnou historickou podobu tehdejších královských spolubojovníků se zbrojí i oblečením a zpodobnění obličeje je samozřejmě umělecká fikce. Umístění sochy je optimální, protože se tímto zpodobněním zakladatele symbolicky definovalo ústřední centrum naší vesnice. Náves, která již není jenom hlavní křižovatkou, ale je to něco více, je to střed naší obce, našich Sudoměřic. Z jedné strany je ohraničena Statkem z 18. století, z opačné strany pak nově a vkusně opravenou stodolou, bývalou býkárnou a místo samé je parčíkem na místě, kde kdysi stávala stará škola. Asi nebylo lepšího místa pro umístění sochy pro našeho Sudomíra.       

Videa dostupná ke zhlédnutí naleznete zde: ZDE