Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí 2024

Značka: | Zveřejněno od: 30.04.2024 | Zveřejněno do: 30.05.2024 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 - ode dne 30.4.2024 do dne 30.5.2024 je na pracovištích Fú k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2009199/24/3000-11530-705400. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 30.04.2024

Zveřejněno do: 30.05.2024

Opatření obecné povahy – vlk obecný

Značka: | Zveřejněno od: 03.01.2024 | Zveřejněno do: 19.01.2024 | Typ: Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 8/2023 o povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje chráněného druhu živočicha - vlka obecného. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 03.01.2024

Zveřejněno do: 19.01.2024

Návrh opatření obecné povahy

Značka: | Zveřejněno od: 08.11.2023 | Zveřejněno do: 24.11.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber) v zájmu prevence závažných majetkových škod, veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu; zejména v případech, kdy bobří sídla a hráze ohrožují bezpečnost a stabilitu staveb infrastruktury, znemožňují plynulý odtok vody nebo významně omezují hospodářské využití okolních pozemků tak, že je nelze využívat v souladu s druhem pozemku a jeho způsobem využití. Na základě výjimky povolené tímto opatřením lze škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského jeho rušením a poškozováním či ničením jím užívaných sídel (§ 50 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny), konkrétně a) likvidací bobřích sídel (nor, hradů a polohradů); b) odstraňováním nebo zprůtočňováním bobřích hrází; c) vypouštěním rybníků a umělých vodních nádrží, které jsou součástí jeho biotopu, v souladu se schváleným manipulačním řádem. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 08.11.2023

Zveřejněno do: 24.11.2023

Veřejná vyhláška – návrh OOP

Značka: | Zveřejněno od: 25.09.2023 | Zveřejněno do: 11.10.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - návrh OOP - zveřejnění. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 25.09.2023

Zveřejněno do: 11.10.2023

Veřejná vyhláška – Dostavba a rozšíření přístavu na Baťově kanálu

Značka: | Zveřejněno od: 21.09.2023 | Zveřejněno do: 09.10.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Dostavba a rozšíření přístavu na Baťově kanálu - zveřejnění. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 21.09.2023

Zveřejněno do: 09.10.2023

Veřejná vyhláška – výzva k přihlášení osob

Značka: | Zveřejněno od: 19.09.2023 | Zveřejněno do: 19.09.2024 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky - výzvy k přihlášení osob. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 19.09.2023

Zveřejněno do: 19.09.2024

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice III/4264

Značka: | Zveřejněno od: 29.08.2023 | Zveřejněno do: 14.09.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4264

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 29.08.2023

Zveřejněno do: 14.09.2023

Veřejná vyhláška – Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje JmK a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Značka: | Zveřejněno od: 28.08.2023 | Zveřejněno do: 10.10.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje JmK a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 28.08.2023

Zveřejněno do: 10.10.2023

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Značka: | Zveřejněno od: 22.08.2023 | Zveřejněno do: 02.09.2024 | Typ: Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy do 1.9.2024. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 22.08.2023

Zveřejněno do: 02.09.2024