Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Veřejné vyhlášky

Návrh opatření obecné povahy

Značka: | Zveřejněno od: 08.11.2023 | Zveřejněno do: 24.11.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber) v zájmu prevence závažných majetkových škod, veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu; zejména v případech, kdy bobří sídla a hráze ohrožují bezpečnost a stabilitu staveb infrastruktury, znemožňují plynulý odtok vody nebo významně omezují hospodářské využití okolních pozemků tak, že je nelze využívat v souladu s druhem pozemku a jeho způsobem využití. Na základě výjimky povolené tímto opatřením lze škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského jeho rušením a poškozováním či ničením jím užívaných sídel (§ 50 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny), konkrétně a) likvidací bobřích sídel (nor, hradů a polohradů); b) odstraňováním nebo zprůtočňováním bobřích hrází; c) vypouštěním rybníků a umělých vodních nádrží, které jsou součástí jeho biotopu, v souladu se schváleným manipulačním řádem. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 08.11.2023

Zveřejněno do: 24.11.2023

Veřejná vyhláška – návrh OOP

Značka: | Zveřejněno od: 25.09.2023 | Zveřejněno do: 11.10.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - návrh OOP - zveřejnění. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 25.09.2023

Zveřejněno do: 11.10.2023

Veřejná vyhláška – Dostavba a rozšíření přístavu na Baťově kanálu

Značka: | Zveřejněno od: 21.09.2023 | Zveřejněno do: 09.10.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Dostavba a rozšíření přístavu na Baťově kanálu - zveřejnění. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 21.09.2023

Zveřejněno do: 09.10.2023

Veřejná vyhláška – výzva k přihlášení osob

Značka: | Zveřejněno od: 19.09.2023 | Zveřejněno do: 19.09.2024 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky - výzvy k přihlášení osob. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 19.09.2023

Zveřejněno do: 19.09.2024

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice III/4264

Značka: | Zveřejněno od: 29.08.2023 | Zveřejněno do: 14.09.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4264

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 29.08.2023

Zveřejněno do: 14.09.2023

Veřejná vyhláška – Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje JmK a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Značka: | Zveřejněno od: 28.08.2023 | Zveřejněno do: 10.10.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje JmK a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 28.08.2023

Zveřejněno do: 10.10.2023

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Značka: | Zveřejněno od: 22.08.2023 | Zveřejněno do: 02.09.2024 | Typ: Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy do 1.9.2024. Více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 22.08.2023

Zveřejněno do: 02.09.2024

Rozhodnutí o vyhlášení doby zvýšeného nebezpeční vzniku požáru

Značka: | Zveřejněno od: 11.07.2023 | Zveřejněno do: 01.01.1970 | Typ: Veřejné vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Hejtman Jihomoravského kraje na základě žádosti HZS  vyhlásil s účinností od 11.7.2023 na území Jihomoravského kraje DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU. Po tuto dobu je zakázáno v místech zvýšeného nebezpeční vzniku požáru : rozdělávat a udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící a doutnající předměty, používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky. Kompletní Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č.1/2023 je zveřejněno v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 11.07.2023

Zveřejněno do: 01.01.1970

Dostavba a rozšíření přístavu Skalica na Baťově kanále

Značka: | Zveřejněno od: 11.07.2023 | Zveřejněno do: 27.07.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Oznámení o stavebním řízení - Dostavba a rozšíření přístavu Skalica na Baťově kanále. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 11.07.2023

Zveřejněno do: 27.07.2023

Daň z nemovitých věcí na rok 2023

Značka: | Zveřejněno od: 25.04.2023 | Zveřejněno do: 25.05.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění hromadného předpisného seznamu k Dani z nemovitých věcí na rok 2023.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 25.04.2023

Zveřejněno do: 25.05.2023