Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Agenda silničního správního úřadu

Obecní úřad Sudoměřice vykonává v přenesené působnosti dle ustanovení § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích), agendu místně příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikado čehož patří zejména:
  • rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o jejím vyřazení z této kategorie,
  • povolení zvláštního užívání místních a účelových komunikací např. z důvodu překopu, podkopu, částečné uzavírky apod.) 
  •  rozhodnutí o napojení na místní komunikaci  (povolení k vybudování sjezdu)
  •  a další..

 

Dokumenty: Žádost o povolení zvláštního užívání (vzor)

                       Žádost o připojení nemovitosti na místní komunikaci (Vzor)