Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Agenda silničního správního úřadu

Obecní úřad Sudoměřice vykonává v přenesené působnosti dle ustanovení § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, agendu místně příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací do čehož patří zejména:

  • rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o jejím vyřazení z této kategorie,
  • povolení zvláštního užívání místních a účelových komunikací např. z důvodu překopu, podkopu, částečné uzavírky apod.),
  • rozhodnutí o napojení na místní komunikaci (povolení k vybudování sjezdu) a další.

Jednotlivé žádosti naleznete na přiložených odkazech – Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace nebo Žádost o připojení nemovitosti na místní komunikaci