Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhlášky

Mikroregion Strážnicko Rozpočet na rok 2022

Značka: | Zveřejněno od: 21.12.2021 | Zveřejněno do: 31.12.2022 | Typ: Mikroregion Strážnicko/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění schváleného Rozpočtu na rok 2022 Mikroregionu Strážnicko.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 21.12.2021

Zveřejněno do: 31.12.2022

Obecně závazná vyhláška obce Sudoměřice č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Značka: | Zveřejněno od: 15.12.2021 | Zveřejněno do: 31.12.2021 | Typ: Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Obecně závazné vyhlášky obce Sudoměřice č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 15.12.2021

Zveřejněno do: 31.12.2021

Rozpočet na rok 2022 DSO Obce pro Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 13.12.2021 | Zveřejněno do: 31.12.2022 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2022 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočet na rok 2022 byl schválen na 116. shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 9.12.2021.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.12.2021

Zveřejněno do: 31.12.2022

Rozpočtové opatření č. 6 DSO Obce pro Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 13.12.2021 | Zveřejněno do: 31.01.2022 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 6 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 6 za rok 2021 bylo schváleno na 116. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 9.12.2021.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.12.2021

Zveřejněno do: 31.01.2022

Oznámení o svolání 31. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 06.12.2021 | Zveřejněno do: 13.12.2021 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolává VEŘEJNÉ 31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat: 13. prosince 2021 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudoměřice. Navržený program jednání naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 06.12.2021

Zveřejněno do: 13.12.2021