Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhlášky

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2023 – rozpočtové opatření č. 5

Značka: | Zveřejněno od: 27.11.2023 | Zveřejněno do: 30.12.2023 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2023 – rozpočtové opatření č. 5 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 5 za rok 2023 bylo schváleno na 136. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 16.11.2023

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 27.11.2023

Zveřejněno do: 30.12.2023

Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2024

Značka: | Zveřejněno od: 27.11.2023 | Zveřejněno do: 31.12.2024 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2024 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočet na rok 2024 byl schválen na 136. shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 16.11.2023.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 27.11.2023

Zveřejněno do: 31.12.2024

Oznámení o svolání veřejného 11. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 20.11.2023 | Zveřejněno do: 27.11.2023 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolává VEŘEJNÉ 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat 27. listopadu 2023 v 18:00 hodin ve Společenském centru Sudomír. Navržený program jednání naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 20.11.2023

Zveřejněno do: 27.11.2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion Strážnicko 2025-2026

Značka: | Zveřejněno od: 08.11.2023 | Zveřejněno do: 31.12.2023 | Typ: Mikroregion Strážnicko/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion Strážnicko 2025-2026.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 08.11.2023

Zveřejněno do: 31.12.2023

EG.D – Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin

Značka: | Zveřejněno od: 08.11.2023 | Zveřejněno do: 24.11.2023 | Typ: Informace/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění upozornění spol. EG.D na zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 08.11.2023

Zveřejněno do: 24.11.2023

Návrh opatření obecné povahy

Značka: | Zveřejněno od: 08.11.2023 | Zveřejněno do: 24.11.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber) v zájmu prevence závažných majetkových škod, veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu; zejména v případech, kdy bobří sídla a hráze ohrožují bezpečnost a stabilitu staveb infrastruktury, znemožňují plynulý odtok vody nebo významně omezují hospodářské využití okolních pozemků tak, že je nelze využívat v souladu s druhem pozemku a jeho způsobem využití. Na základě výjimky povolené tímto opatřením lze škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje bobra evropského jeho rušením a poškozováním či ničením jím užívaných sídel (§ 50 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny), konkrétně a) likvidací bobřích sídel (nor, hradů a polohradů); b) odstraňováním nebo zprůtočňováním bobřích hrází; c) vypouštěním rybníků a umělých vodních nádrží, které jsou součástí jeho biotopu, v souladu se schváleným manipulačním řádem. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 08.11.2023

Zveřejněno do: 24.11.2023

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 303 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 06.11.2023 | Zveřejněno do: 22.11.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat svůj majetek:  část pozemku p.č.303/1 v k.ú. Sudoměřice - ostatní plocha, ostatní komunikace - o výměře cca 2 m2. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 06.11.2023

Zveřejněno do: 22.11.2023

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 131 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 06.11.2023 | Zveřejněno do: 22.11.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat svůj majetek:  pozemek p.č.131 v k.ú. Sudoměřice - zastavěná plocha a nádvoří - o výměře 31 m2 Více  informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 06.11.2023

Zveřejněno do: 22.11.2023

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 562/1 a 562/2, v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 06.11.2023 | Zveřejněno do: 22.11.2023 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat svůj majetek:  část pozemku p.č.562/1,  v k.ú. Sudoměřice - zahrada - o výměře cca 27 m2 a část pozemku p.č. 562/2 v k.ú. Sudoměřice - zastavěná plocha a nádvoří - o výměře cca 40 m2. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 06.11.2023

Zveřejněno do: 22.11.2023