Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhlášky

Oznámení o svolání veřejného 6. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 22.05.2023 | Zveřejněno do: 29.05.2023 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolává VEŘEJNÉ 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat 29. května 2023 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudoměřice. Navržený program jednání naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 22.05.2023

Zveřejněno do: 29.05.2023

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2023 – rozpočtové opatření č. 3

Značka: | Zveřejněno od: 16.05.2023 | Zveřejněno do: 30.09.2023 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2023 – rozpočtové opatření č. 3 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2023 bylo schváleno na 129. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 10.5.2023.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.05.2023

Zveřejněno do: 30.09.2023

Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2022

Značka: | Zveřejněno od: 16.05.2023 | Zveřejněno do: 30.06.2024 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2022 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2022 byl schválen  na 129. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 10.5.2023.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.05.2023

Zveřejněno do: 30.06.2024

Daň z nemovitých věcí na rok 2023

Značka: | Zveřejněno od: 25.04.2023 | Zveřejněno do: 25.05.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění hromadného předpisného seznamu k Dani z nemovitých věcí na rok 2023.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 25.04.2023

Zveřejněno do: 25.05.2023

Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Strážnicko

Značka: | Zveřejněno od: 29.03.2023 | Zveřejněno do: 01.01.1970 | Typ: Mikroregion Strážnicko/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Strážnicko.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 29.03.2023

Zveřejněno do: 01.01.1970

Návrh Závěrečného účtu 2022 – Mikroregion Strážnicko

Značka: | Zveřejněno od: 29.03.2023 | Zveřejněno do: 31.05.2023 | Typ: Mikroregion Strážnicko/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu 2022 Mikroregionu Strážnicko.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 29.03.2023

Zveřejněno do: 31.05.2023

Návrh Závěrečného účtu za rok 2022 – Obec Sudoměřice

Značka: závěrečný účet | Zveřejněno od: 29.03.2023 | Zveřejněno do: 15.07.2023 | Typ: Rozpočet obce Sudoměřice/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Závěrečný účet 2022 zpráva FIN 2-12 M 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 29.03.2023

Zveřejněno do: 15.07.2023