Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhlášky

VV – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích – silnice č. II/4262, III/4264 – Oprava povrchu I/55

Značka: | Zveřejněno od: 16.09.2022 | Zveřejněno do: 03.10.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích - silnice č. II/4262, III/4264 - Oprava povrchu I/55. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.09.2022

Zveřejněno do: 03.10.2022

DSO Obce pro Baťův kanál na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 4

Značka: | Zveřejněno od: 15.09.2022 | Zveřejněno do: 31.12.2022 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 4 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2022 bylo schváleno na 123. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 23.8.2022.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 15.09.2022

Zveřejněno do: 31.12.2022

Veřejná vyhláška – Odstranění TOR na přejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec – Veselí nad Moravou

Značka: | Zveřejněno od: 13.09.2022 | Zveřejněno do: 29.09.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Odstranění TOR na přejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec - Veselí nad Moravou - více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.09.2022

Zveřejněno do: 29.09.2022

Oznámení o svolání 38. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 12.09.2022 | Zveřejněno do: 19.09.2022 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolává VEŘEJNÉ 38. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat 19. září 2022 v 17:00 hodin ve Společenském centru Sudomír. Navržený program jednání naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 12.09.2022

Zveřejněno do: 19.09.2022

Opatření obecné povahy 168/2022 o zastavení plavebního provozu

Značka: | Zveřejněno od: 12.09.2022 | Zveřejněno do: 28.09.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Opatření obecné povahy 168/2022, kterým se zastavuje a přerušuje plavební provoz na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice - Rohatec, více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 12.09.2022

Zveřejněno do: 28.09.2022

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích – silnice II. třídy

Značka: | Zveřejněno od: 12.09.2022 | Zveřejněno do: 23.10.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci - silnici II. třídy. Více informací naleznete v přílohách.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 12.09.2022

Zveřejněno do: 23.10.2022

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci – silnici I. třídy

Značka: | Zveřejněno od: 08.09.2022 | Zveřejněno do: 23.10.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci - silnici I. třídy. Více informací naleznete v přílohách.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 08.09.2022

Zveřejněno do: 23.10.2022

Zveřejnění záměru o uzavření dohody o zrušení a vypořádání podíl.spoluvlastnictví poz. p.č.2654/77

Značka: | Zveřejněno od: 01.09.2022 | Zveřejněno do: 19.09.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o obcích"), záměr uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 2654/77 o výměře 9418 m2, orná půda (Obec Sudoměřice - podíl 1/8 a společnost Žerotín, a.s. - podíl 21/24), zapsané na LV 2709 u Kú pro JmK se sídlem v Brně, katastrální pracoviště Hodonín pro obec a k.ú. Sudoměřice. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.09.2022

Zveřejněno do: 19.09.2022