Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhlášky

Pozvánka na 122. shromáždění DSO – Obce pro Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 27.06.2022 | Zveřejněno do: 30.06.2022 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění pozvánky na 122. shromáždění DSO - Obce pro Baťův kanál konané den 29.6.2022 od 9:00 hodin na přístavu v Petrově.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 27.06.2022

Zveřejněno do: 30.06.2022

Oznámení o svolání 36. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 20.06.2022 | Zveřejněno do: 27.06.2022 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolává VEŘEJNÉ 36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat 27. června 2022 v 18:00 hodin ve Společenském centru Sudomír (přístavba tělocvičny). Navržený program jednání naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 20.06.2022

Zveřejněno do: 27.06.2022

Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 11.7.2022 od 7.30 do 13.30 hod.

Značka: | Zveřejněno od: 14.06.2022 | Zveřejněno do: 11.07.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka el. energie dne 11.7.2022 od 7.30 do 13.30 hodin. Vypnutá bude oblast TS Izos - IZOS s.r.o.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 14.06.2022

Zveřejněno do: 11.07.2022

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3 na rok 2022

Značka: | Zveřejněno od: 13.06.2022 | Zveřejněno do: 30.09.2022 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 3 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2022 bylo schváleno na 121. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 2.6.2022

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.06.2022

Zveřejněno do: 30.09.2022

Schválený závěrečný účet DSO – Obce pro Baťův kanál za rok 2021

Značka: | Zveřejněno od: 13.06.2022 | Zveřejněno do: 30.06.2023 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2021 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2021 byl schválen na 121. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 2.6.2020.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.06.2022

Zveřejněno do: 30.06.2023

Zveřejnění záměru pozemků parc. č. 1599/28 a parc. č. 1599/38 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 08.06.2022 | Zveřejněno do: 24.06.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek předem vybranému zájemci, a to: - nově vzniklý pozemek parc. č. 1599/28 v k.ú. Sudoměřice - ost. plocha - 12 m2, který se vznikl na základě GP pro rozdělení pozemků č. 983-1406/2021 - nově vzniklý pozemek parc. č. 1599/38 v k.ú. Sudoměřice - ost. plocha - 10 m2, který se vznikl na základě GP pro rozdělení pozemků č. 983-1406/2021, nacházející se v katastrálním území   Sudoměřice, který je zapsán na LV č.1 u Kú pro JmK, katastrální pracoviště Hodonín. Více informaci naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 08.06.2022

Zveřejněno do: 24.06.2022

Konkurzní řízení na funkci ředitele/-ky ZŠ a MŠ Sudoměřice, p.o.

Značka: | Zveřejněno od: 07.06.2022 | Zveřejněno do: 15.07.2022 | Typ: Informace/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/-ky příspěvkové organizace s názvem „Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace“, se sídlem Sudoměřice 29, 696 66 Sudoměřice, IČO: 71010327. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 07.06.2022

Zveřejněno do: 15.07.2022

Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 21.6.2022 od 11.15 do 14.15. hodin

Značka: | Zveřejněno od: 30.05.2022 | Zveřejněno do: 21.06.2022 | Typ: Informace/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka el. energie dne 21.6.2022 od 11.15 do 14.15 hodin. Vypnutá bude oblast TS Školka 510726 - Horní konec pravá strana od č.p. 124 po čp. 70 (konec obce) a levá strana od čp. 420 po čp. 69 (konec obce).

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 30.05.2022

Zveřejněno do: 21.06.2022

Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 20.6.2022 – 11.15 – 14.15 hodin

Značka: | Zveřejněno od: 30.05.2022 | Zveřejněno do: 20.06.2022 | Typ: Informace/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka el. energie dne 20.6.2022 od 11.15 do 14.15 hodin. Vypnutá bude oblast TS Kolonie 510724 - Nádražní od čp. 358 a čp. 320 po konec obce (nádraží), Sportovní mimo č.p.275, Příční, Potoční, ČOV, od čp. 500 po čp. 514.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 30.05.2022

Zveřejněno do: 20.06.2022

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 20.6.2022 – 7.15 – 10.45 hod

Značka: | Zveřejněno od: 30.05.2022 | Zveřejněno do: 20.06.2022 | Typ: Informace/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka el. energie dne 20.6.2022 od 7.15 do 10.45 hodin. Vypnutá bude oblast TS Slokov 510728 - Zámostí, Mlýnská. Chaloupky od čp.184 po čp.221 a čp.221 a čp. 380 +čp.275, od čp.211 po čp.214 a čp. 215.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 30.05.2022

Zveřejněno do: 20.06.2022