Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vyhlášky

Rozpočtové opatření č. 4 DSO – Obce pro Baťův kanál na rok 2021

Značka: | Zveřejněno od: 27.09.2021 | Zveřejněno do: 31.12.2021 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 4 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2021 bylo schváleno na 113. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 7.9.2021.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

 

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 27.09.2021

Zveřejněno do: 31.12.2021

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -zveřejnění seznamu nemovitostí bez dostatečné identifikace

Značka: | Zveřejněno od: 22.09.2021 | Zveřejněno do: 31.12.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

ÚZSVM - zveřejnění seznamu nemovitostí nacházejících se na území naší obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon, a tedy není umožněna její dostatečná identifikace, aktualizovaný k 1.8.2021.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 22.09.2021

Zveřejněno do: 31.12.2023

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Značka: | Zveřejněno od: 21.09.2021 | Zveřejněno do: 30.11.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí, která potrvá od 3.1.2022 do 30.11.2023. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 21.09.2021

Zveřejněno do: 30.11.2023

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Značka: | Zveřejněno od: 15.09.2021 | Zveřejněno do: 01.10.2021 | Typ: Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 15.09.2021

Zveřejněno do: 01.10.2021

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství

Značka: | Zveřejněno od: 15.09.2021 | Zveřejněno do: 18.10.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020, se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 15.09.2021

Zveřejněno do: 18.10.2021

Oznámení o době a místě konání pro volby do Paslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Značka: | Zveřejněno od: 14.09.2021 | Zveřejněno do: 10.10.2021 | Typ: Volby/Vyhlášky | Původce: Obecní úřad Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Oznámení o době a místě konání pro volby do Paslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obecní úřad Sudoměřice

Zveřejněno od: 14.09.2021

Zveřejněno do: 10.10.2021

Informace o školení zapisovatele, předsedy a místopředsedy OVK

Značka: | Zveřejněno od: 14.09.2021 | Zveřejněno do: 30.09.2021 | Typ: Volby/Vyhlášky | Původce: Obecní úřad Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice informuje o povinném školení zapisovatele, předsedy a místopředsedy OVK s pracovníky ČSÚ ve velké zasedací místnosti budovy Měú Hodonín dne 29.9.2021 v 9:00 hodin.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obecní úřad Sudoměřice

Zveřejněno od: 14.09.2021

Zveřejněno do: 30.09.2021

Svolání okrskové volební komise na 1. zasedání

Značka: | Zveřejněno od: 14.09.2021 | Zveřejněno do: 17.09.2021 | Typ: Volby/Vyhlášky | Původce: Obecní úřad Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice svolává první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  dne 16.9.2021 v 15.00 hodin na OÚ Sudoměřice. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obecní úřad Sudoměřice

Zveřejněno od: 14.09.2021

Zveřejněno do: 17.09.2021

Opatření obecné povahy 100/2021- zastavení a přerušení plavebního provozu

Značka: | Zveřejněno od: 09.09.2021 | Zveřejněno do: 25.09.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Opatření obecné povahy 100/2021- zastavení a přerušení plavebního provozuna vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice - Rohatec od jezu Sudoměřice po plavební komoru petrov, včetně plavební komory Petrov ve dnech od 4.10.2021 do 15.4.2022. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 09.09.2021

Zveřejněno do: 25.09.2021

Opatření obecné povahy 99/2021- zastavení plavebního provozu

Značka: | Zveřejněno od: 09.09.2021 | Zveřejněno do: 25.09.2021 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Opatření obecné povahy 99/2021- zastavení plavebního provozu na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice-Rohatec ve dnech 25.9.2021 - 30.9.2021 v době od 8.00 do 16.00 hodin. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 09.09.2021

Zveřejněno do: 25.09.2021