Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prohlášení o přístupnosti

Obec Sudoměřice se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.obecsudomerice.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.obecsudomerice.cz/


Stav souladu:
Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.


Nepřístupný obsah:
Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu))
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy) 

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti:
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 24.1.2022. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného obcí Sudoměřice.


Zpětná vazba a kontaktní údaje:
Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte kontaktní e-mail: referent@obecsudomerice.cz


Postup pro prosazování práva:
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Obec Sudoměřice
Sudoměřice 322
696 66 Sudoměřice

e-mail: podatelna@obecsudomerice.cz

tel.: 518 335 222