Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace z jiných úřadů

Oznámení EG.D o přerušení dodávky el. energie 15.6.2022

Značka: | Zveřejněno od: 18.05.2022 | Zveřejněno do: 15.06.2022 | Typ: Informace/Informace z jiných úřadů | Původce:

Obsah vyvěšení

Oznámení EG.D o přerušení dodávky el. energie ve dnech 15.6. 2022 od 12.00 do 14.15 hod. Vypnutá bude oblast : TS Sklepy - lokalita novostaveb (č.p.561-č.p.568) a Vinné sklepy - Starý potok. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 18.05.2022

Zveřejněno do: 15.06.2022

Oznámení o přerušení dodávky El. energie 9.6.2022

Značka: | Zveřejněno od: 18.05.2022 | Zveřejněno do: 09.06.2022 | Typ: Informace/Informace z jiných úřadů | Původce:

Obsah vyvěšení

Oznámení EG.D o přerušení dodávky el. energie ve dnech 9.6. 2022 od 7.30 do 14.30 hod. Vypnutá bude oblast Bonega s.r.o. č.p. 547, objekt č. p. 125, a p. Martinek Josef K1040/51. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 18.05.2022

Zveřejněno do: 09.06.2022

ÚZSVM Hodonín – Aukční vyhláška

Značka: | Zveřejněno od: 05.05.2022 | Zveřejněno do: 26.05.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Aukční vyhlášky č. EAS/BHO/023/2022 - předmětem el. aukce je podíl o velikosti id. 1/14 na nemovité věci: - parcela č. 2133 o výměře 2819m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zem.půdní fond, v k.ú. Sudoměřice, zapsané na LV č. 1193, Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 05.05.2022

Zveřejněno do: 26.05.2022

Fú Brno – Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2022

Značka: | Zveřejněno od: 26.04.2022 | Zveřejněno do: 26.05.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - Daně z nemovitých věcí na rok 2022.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.04.2022

Zveřejněno do: 26.05.2022

Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2021- VaK Hodonín

Značka: | Zveřejněno od: 21.04.2022 | Zveřejněno do: 23.05.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění  vyúčtování položek vodného a stočného - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 21.04.2022

Zveřejněno do: 23.05.2022

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice III/4264

Značka: | Zveřejněno od: 04.03.2022 | Zveřejněno do: 21.03.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Veřejné vyhlášky - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/4264 , kat. území - Sudoměřice, Petrov, akce: výstavba cyklostezky, termín: 7.3.2022 - 8.4.2022.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 04.03.2022

Zveřejněno do: 21.03.2022

ÚZSVM – zveřejnění seznamu nemovitostí nedostatečně identifikovaných

Značka: | Zveřejněno od: 23.02.2022 | Zveřejněno do: 31.12.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

ÚZSVM - zveřejnění seznamu nemovitostí nacházejících se na území naší obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon, a tedy není umožněna její dostatečná identifikace, aktualizovaný k 1.2.2022.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 23.02.2022

Zveřejněno do: 31.12.2023

Oznámení o zveřejnění schválené úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2022

Značka: | Zveřejněno od: 16.02.2022 | Zveřejněno do: 30.06.2022 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 1 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2022 bylo schváleno na 117. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 9.2.2022.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.02.2022

Zveřejněno do: 30.06.2022

Dražební vyhláška (Dobrovolná dražba) – Exekutorský úřad Strakonice

Značka: | Zveřejněno od: 09.02.2022 | Zveřejněno do: 17.03.2022 | Typ: Dražební vyhlášky/Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Dražební vyhlášky (Dobrovolné dražby) od  Exekutorského úřadu Strakonice. Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den: 17.3.2022 v 10.00 hodin.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 09.02.2022

Zveřejněno do: 17.03.2022

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství

Značka: | Zveřejněno od: 31.01.2022 | Zveřejněno do: 16.02.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 31.01.2022

Zveřejněno do: 16.02.2022