Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace z jiných úřadů

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Značka: | Zveřejněno od: 17.05.2024 | Zveřejněno do: 02.06.2024 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Stanovení bližších podmínek uplatňování Zásad regulace pajasanu žláznatého (Ailanthus altisima) v České republice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 17.05.2024

Zveřejněno do: 02.06.2024

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí 2024

Značka: | Zveřejněno od: 30.04.2024 | Zveřejněno do: 30.05.2024 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 - ode dne 30.4.2024 do dne 30.5.2024 je na pracovištích Fú k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2009199/24/3000-11530-705400. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 30.04.2024

Zveřejněno do: 30.05.2024

Vyúčtování položek vodného a stočného

Značka: | Zveřejněno od: 30.04.2024 | Zveřejněno do: 03.06.2024 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Vyúčtování položek vodného a stočného VaK Hodonín.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 30.04.2024

Zveřejněno do: 03.06.2024

Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí na rok 2024

Značka: | Zveřejněno od: 16.04.2024 | Zveřejněno do: 02.05.2024 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění veřejné vyhlášky o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2024.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.04.2024

Zveřejněno do: 02.05.2024

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje

Značka: | Zveřejněno od: 26.03.2024 | Zveřejněno do: 11.04.2024 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ KE KONCEPCI „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje“ podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.03.2024

Zveřejněno do: 11.04.2024

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Značka: | Zveřejněno od: 26.03.2024 | Zveřejněno do: 23.04.2024 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Dne 23.04.2024 od 11:30 do 23.04.2024 do 14:15 bude vypnutá oblast: Strážnice,TS Přehrada - Lokalita okolo vodní nádrže Mlýnky (Kostolnica) ze strany od Svárového a Sudoměřického potoka.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.03.2024

Zveřejněno do: 23.04.2024

Aktualizace BPEJ v k. ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 22.03.2024 | Zveřejněno do: 07.04.2024 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Sudoměřice. Terénní průzkum se uskuteční v období od 25. 3. 2024 do 30. 09. 2024 v celém katastrálním území v rozsahu 757,25 ha zemědělské půdy.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 22.03.2024

Zveřejněno do: 07.04.2024

Opatření obecné povahy – kormorán velký

Značka: | Zveřejněno od: 13.03.2024 | Zveřejněno do: 29.03.2024 | Typ: Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Opatření obecné povahy - Z důvodu prevence závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů se stanovuje odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) stanoveného v § 5a odst. 1 písm. a) zákona. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.03.2024

Zveřejněno do: 29.03.2024

Finanční úřad – Letáky k infolinkám

Značka: | Zveřejněno od: 20.02.2024 | Zveřejněno do: 02.04.2024 | Typ: Informace/Informace z jiných úřadů | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění letáků k infolinkám finančního úřadu.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 20.02.2024

Zveřejněno do: 02.04.2024