Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Společný průvodce Baťovým kanálem

Registrační číslo projektu:

  • CZ/FMP.17A/0447

Doba realizace projektu:

  • 2.2.2015 – 30.5.2015

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření jednoho společného přeshraničního regionu cestovního ruchu a tím i podpora turismu a návštěvnosti příhraničním regionů DSO – Obce pro Baťův kanál a Skalicka.  Naplněním tohoto cíle dojde nejen k zintenzivnění vzájemné přeshraniční spolupráce, ale také k pozitivnímu ekonomickému efektu týkajícího se malých a středních podnikatelů působících v oblasti cestovního ruchu a poskytování služeb.

Specifické cíle projektu:

  • Zvýšení počtu návštěvníků v příhraniční oblasti
  • Rozšíření a zkvalitnění služeb a produktů cestovního ruchu a společná propagace regionu
  • Vytvoření společného přeshraničního regionu cestovního ruchu
  • Společná propagace regionu

Cílové skupiny projektu:

  • Turisté
  • Malé a střední podniky v oblasti turismu
  • Obyvatelé regionu (mladí lidé, senioři, rodiny s dětmi)

Aktivity projektu:

Setkání a vytvoření pracovního týmu a řízení projektu – vytvoření společného pracovního týmu. Tvorba společného propagačního materiálu + el. aplikace – grafický návrh a tisk průvodce regionem s přehledem nejzajímavějších kulturních památek, přírodních zajímavostí a jiných turistických atraktivit a mapou Baťova kanálu. Tištěný průvodce bude současně převeden do elektronické verze. Obě verze průvodce budou vytvořeny ve dvou jazykových mutacích- český a slovenský jazyk.

Koordinace, příprava společného průvodce, předání zkušeností-spolupráce na tvorbě nového průvodce BK, navázání nových kontaktů, nové možnosti pro regionální rozvoj Publicita projektu – zajištění publicity projektu prostřednictvím výroby a odvysílání spotů v rádiích s přeshraničním dopadem. Kromě výše uvedeného bude publicita projektu zajištěna prostřednictvím webových stránek partnerů a předepsaných prvků na jednotlivých částech projektu (tištěný průvodce a elektronická verze průvodce). Vyhodnocení projektu – vyhodnocení projektu s přeshraničním partnerem, vyhodnocení jeho přínosu pro dotčený region.

Projekt je financovaný z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Odkaz pro stažení v českém jazyce: ZDE

Odkaz pro stažení ve slovenském jazyce: ZDE