Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DSO - Obce pro Baťův kanál

DSO Obce pro Baťův kanál na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 4

Značka: | Zveřejněno od: 15.09.2022 | Zveřejněno do: 31.12.2022 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 4 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2022 bylo schváleno na 123. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 23.8.2022.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 15.09.2022

Zveřejněno do: 31.12.2022

Pozvánka na 122. shromáždění DSO – Obce pro Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 27.06.2022 | Zveřejněno do: 30.06.2022 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění pozvánky na 122. shromáždění DSO - Obce pro Baťův kanál konané den 29.6.2022 od 9:00 hodin na přístavu v Petrově.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 27.06.2022

Zveřejněno do: 30.06.2022

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3 na rok 2022

Značka: | Zveřejněno od: 13.06.2022 | Zveřejněno do: 30.09.2022 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 3 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2022 bylo schváleno na 121. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 2.6.2022

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.06.2022

Zveřejněno do: 30.09.2022

Schválený závěrečný účet DSO – Obce pro Baťův kanál za rok 2021

Značka: | Zveřejněno od: 13.06.2022 | Zveřejněno do: 30.06.2023 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2021 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2021 byl schválen na 121. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 2.6.2020.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.06.2022

Zveřejněno do: 30.06.2023

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 DSO Obce pro Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 12.05.2022 | Zveřejněno do: 03.06.2022 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Návrhu závěrečného účtu za rok 2021 DSO Obce pro Baťův kanál.

 

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 12.05.2022

Zveřejněno do: 03.06.2022

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2 na rok 2022 – DSO obce pro Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 27.04.2022 | Zveřejněno do: 30.09.2022 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 2 je zveřejněn na:

 

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

 

Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2022 bylo schváleno na 120. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 21.4.2022.

 

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

 

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 27.04.2022

Zveřejněno do: 30.09.2022

DSO – Obce pro Baťův kanál pro Baťův kanál – smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu DSO – Obce pro Baťův kanál o.p.s. na rok 2022

Značka: | Zveřejněno od: 07.03.2022 | Zveřejněno do: 07.03.2025 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Smlouvy/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu DSO - Obce pro Baťův kanál  o.p.s. na rok 2022.  

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 07.03.2022

Zveřejněno do: 07.03.2025

Oznámení o zveřejnění schválené úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2022

Značka: | Zveřejněno od: 16.02.2022 | Zveřejněno do: 30.06.2022 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Informace z jiných úřadů/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 1 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2022 bylo schváleno na 117. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 9.2.2022.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.02.2022

Zveřejněno do: 30.06.2022