Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oznámení o zveřejnění schválené úpravy rozpočtu č. 4/2023 – DSO Obce pro Baťův kanál

Značka: | Zveřejněno od: 07.08.2023 | Zveřejněno do: 31.12.2023 | Typ: DSO - Obce pro Baťův kanál/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2023 – rozpočtové opatření č. 4 je zveřejněn na: https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/ Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2023 bylo schváleno na 133. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 3.8.2023. Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 07.08.2023

Zveřejněno do: 31.12.2023