Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Veřejné vyhlášky

Dostavba a rozšíření přístavu Skalica na Baťově kanále

Značka: | Zveřejněno od: 11.07.2023 | Zveřejněno do: 27.07.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Oznámení o stavebním řízení - Dostavba a rozšíření přístavu Skalica na Baťově kanále. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 11.07.2023

Zveřejněno do: 27.07.2023

Daň z nemovitých věcí na rok 2023

Značka: | Zveřejněno od: 25.04.2023 | Zveřejněno do: 25.05.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění hromadného předpisného seznamu k Dani z nemovitých věcí na rok 2023.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 25.04.2023

Zveřejněno do: 25.05.2023

ÚZSVM – Aukční vyhláška – prodej podílu o vel.id.1/14 na poz. parc.č. 2133

Značka: | Zveřejněno od: 20.01.2023 | Zveřejněno do: 09.02.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Aukční vyhlášky č. EAS/BHO/009/2023 o prodeji podílu o vel.id.1/14 na poz. parc.č. 2133. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 20.01.2023

Zveřejněno do: 09.02.2023

Rozhodnutí o povolení nakládání s povrchovými vodami – rozdělení průtoku vodního toku Radějovka

Značka: | Zveřejněno od: 13.12.2022 | Zveřejněno do: 29.12.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Rozhodnutí o povolení nakládání s povrchovými vodami - rozdělení průtoku vodního toku Radějovka - akce "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec".

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.12.2022

Zveřejněno do: 29.12.2022

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Odstranění TOR na přejezdu P8146

Značka: | Zveřejněno od: 16.11.2022 | Zveřejněno do: 02.12.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Odstranění TOR na přejezdu P8146 - více informací v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 16.11.2022

Zveřejněno do: 02.12.2022

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Značka: | Zveřejněno od: 10.11.2022 | Zveřejněno do: 26.11.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Komunikace: cyklostezka Sudoměřice - Výklopník, Termín: 07.11.2022 - 30.11.2023, Akce: Baťův kanál, Valcha - Výklopník, oprava opevnění. Více informací v přiloženém souboru.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 10.11.2022

Zveřejněno do: 26.11.2022

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – ochrana lesů

Značka: | Zveřejněno od: 03.11.2022 | Zveřejněno do: 31.12.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021. Více v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 03.11.2022

Zveřejněno do: 31.12.2023

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Sudoměřice, Díly za zahradou II-prodloužení vodovodu a kanalizace“

Značka: | Zveřejněno od: 18.10.2022 | Zveřejněno do: 03.11.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Sudoměřice, Díly za zahradou II-prodloužení vodovodu a kanalizace"

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 18.10.2022

Zveřejněno do: 03.11.2022

Veřejná vyhláška o vyzvednutí písemnosti Finančního úřadu Hodonín

Značka: | Zveřejněno od: 18.10.2022 | Zveřejněno do: 03.11.2022 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška o vyzvednutí písemnosti Finančního úřadu Hodonín : č.j. 4117067/22/3010-00460-707416 adresovaná GFA DEVELOPMENT s.r.o. Malé Námestie 2872/2 901 01 Malacky Slovenská republika Id. Číslo 48168041

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 18.10.2022

Zveřejněno do: 03.11.2022