Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ÚZSVM – Aukční vyhláška – prodej podílu o vel.id.1/14 na poz. parc.č. 2133

Značka: | Zveřejněno od: 20.01.2023 | Zveřejněno do: 09.02.2023 | Typ: Informace z jiných úřadů/Veřejné vyhlášky/Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Aukční vyhlášky č. EAS/BHO/009/2023 o prodeji podílu o vel.id.1/14 na poz. parc.č. 2133. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 20.01.2023

Zveřejněno do: 09.02.2023