Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozhodnutí o vyhlášení doby zvýšeného nebezpeční vzniku požáru

Značka: | Zveřejněno od: 11.07.2023 | Zveřejněno do: 01.01.1970 | Typ: Veřejné vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Hejtman Jihomoravského kraje na základě žádosti HZS  vyhlásil s účinností od 11.7.2023 na území Jihomoravského kraje DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU. Po tuto dobu je zakázáno v místech zvýšeného nebezpeční vzniku požáru : rozdělávat a udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící a doutnající předměty, používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky. Kompletní Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č.1/2023 je zveřejněno v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 11.07.2023

Zveřejněno do: 01.01.1970