Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Výzva k podání nabídky – Oprava střechy bývalého panského statku – I.etapa včetně dodatečné informace č.1

Vážený dodavateli,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce v otevřeném výběrové řízení s názvem:

Oprava střechy bývalého panského statku – I. etapa

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s vnitřní směrnicí obce Sudoměřice č. 1/2019, o zadávání veřejných zakázek, ze dne 28. 1. 2019, v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Na základě dotazů, byla doplněna dodatečná informace č.1 (vč. doplněného rozpočtu)- termín pro odevzdání nabídek se prodlužuje do 2.3.2020 do 11:00 hodin.

 

Dodatečná informace č. 1 – Oprava střechy bývalého panského statku – I. etapa

Příloha č. 1 K dodatečné informaci – NOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Přílohy