Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Český statistický úřad oznamuje konání sčítání lidu, domů a bytů 2021, které začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021 „online formou“ sčítání. Z důvodu epidemické situace byla možnost sečíst se „online formou“ prodloužena do 11.5.2021 – elektronický sčítací formulář naleznete ZDE (případně v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store).

Podrobné informace k „online formě“ sčítání naleznete: ZDE

    

Listinné sčítání:

Občané, kteří se nesečtou prostřednictvím „online formy“, mají zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář – distribuci zajišťují sčítací komisaři (zaměstnanci České pošty nebo Českého statistického úřadu). Distribuce sčítacích formulářů spolu s odpovědními obálkou do domácnosti bude probíhat při dodržování přísných hygienických pravidel. Z epidemických důvodů komisaři nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů, v případě potřeby se můžete obrátit na infolinku na tel.: 253 253 683. Vámi vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech – seznam kontaktních míst České pošty ZDE (na těchto místech je možné si sčítací formulář také vyzvednout). 

Podrobné informace k listinnému sčítání naleznete: ZDE

 

Koho se sčítání týká:

Sčítání je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá osoba! Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti apod. provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká také cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik (s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů).

Podrobné informace koho se sčítání týká naleznete: ZDE

 

Další informace týkající se sčítání: 

Pokud byste měli zájem se dozvědět více, veškeré dostupné informace o sčítání naleznete prostřednictvím odkazu ZDE. Dostupné informace potřebné k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné a k nahlédnutí ZDE