Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obec Sudoměřice

Zveřejnění záměru o bezplatném přenechání do užívání poz. p.č. 621 o výměře 1,5m2

Značka: | Zveřejněno od: 01.02.2021 | Zveřejněno do: 17.02.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o obcích"), záměr uzavření "Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování", jejímž předmětem je, mj. bezplatné přenechání do užívání pozemku p.č. 621 o výměře 1,5m2, nacházejícím se v k.ú. Sudoměřice, na dobu neurčitou. Více informací naleznete v příloze tohoto uveřejnění.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.02.2021

Zveřejněno do: 17.02.2021