Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obec Sudoměřice

Volby do zastupitelstev krajů 2020 – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Značka: | Zveřejněno od: 03.08.2020 | Zveřejněno do: 05.10.2020 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky/Volby | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Volby do Zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 03.08.2020

Zveřejněno do: 05.10.2020

Oznámení o svolání 18. veřejného zasedání ZO Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 13.07.2020 | Zveřejněno do: 20.07.2020 | Typ: Úřední deska - Svolání ZO obce Sudoměřice | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

V souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění starosta obce Sudoměřice svolává VEŘEJNÉ 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat 20. července 2020 v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudoměřice, č.p. 322. Navržený program jednání je přílohou tohoto zveřejnění.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 13.07.2020

Zveřejněno do: 20.07.2020

Schválený Závěrečný účet obce Sudoměřice za rok 2019

Značka: | Zveřejněno od: 07.07.2020 | Zveřejněno do: 31.12.2021 | Typ: Úřední deska - rozpočet/Úřední deska – Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Schválený Závěrečný účet obce Sudoměřice 2019

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 07.07.2020

Zveřejněno do: 31.12.2021

Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 03.07.2020 | Zveřejněno do: 20.07.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r s m ě n i t pozemky ve vlastnictví Obce Sudoměřice p.č. 1625/4 o výměře 213m², p.č. 1626/2 o výměře 50m², p.č. 1626/9 o výměře 282 m², vše v katastrálním území a obci Sudoměřice (celková hodnota směňovaných pozemků je 10 900,- Kč); za pozemek soukromého vlastníka p.č. 4981 o výměře 954 m², vše v katastrálním území a v obci Sudoměřice (celková hodnota směňovaného pozemku je 19 080,- Kč). Vzhledem k hodnotě pozemků, které budou předmětem směny, bude doplatek Obce Sudoměřice ve prospěch soukromého vlastníka ve výši 8 180,- Kč. Náklady na zpracování směnné smlouvy uhradí Obec Sudoměřice. O zveřejnění tohoto záměru rozhodlo Zastupitelstvo obce Sudoměřice dne 29.6.2020, usnesením č.17/15.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 03.07.2020

Zveřejněno do: 20.07.2020

Zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke Kupní smlouvě ze dne 30.9.2015

Značka: | Zveřejněno od: 01.07.2020 | Zveřejněno do: 17.07.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r uzavřít dodatek ke kupní smlouvě ze dne 30.9.2015, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva k pozemku p.č. 1591/11 – orná půda o výměře 815 m², z vlastnictví obce do vlastnictví fyzické osoby. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.07.2020

Zveřejněno do: 17.07.2020

Darovací smlouva 13/2020/Dot Město Kyjov

Značka: darovací smlouva | Zveřejněno od: 30.06.2020 | Zveřejněno do: 30.06.2025 | Typ: Úřední deska – Smlouvy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

https://www.obecsudomerice.cz/wp-content/uploads/2020/06/darovaci-smlouva-mesto-kyjov.pdf

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 30.06.2020

Zveřejněno do: 30.06.2025