Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obec Sudoměřice

Oznámení o svolání 35. zasedání ZO Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 23.05.2022 | Zveřejněno do: 30.05.2022 | Typ: Informace/Svolání ZO obce Sudoměřice/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolává VEŘEJNÉ 35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat 30. května 2022 v 18:00 hodin ve Společenském centru Sudomír (přístavba tělocvičny). Navržený program jednání naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 23.05.2022

Zveřejněno do: 30.05.2022

Zveřejnění záměru směny pozemků – Valcha

Značka: | Zveřejněno od: 13.05.2022 | Zveřejněno do: 30.05.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to tak, že: z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331 přejde do vlastnictví předem vybranému zájemci (ČR - Statní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov): • pozemek parc.č. 2180 – orná půda – výměra 2 941 m2, • pozemek parc.č. 2192 – orná půda – výměra 10 738 m2, • pozemek parc.č. 2129 – orná půda – výměra 7 448 m2, • pozemek parc.č. 2750 – orná půda – výměra 3306 m2, • pozemek parc.č. 2753 – orná půda – výměra 2268 m2, vše zapsáno v KN na LV 1 pro obec a k.ú. Sudoměřice, a z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov přejde do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ 00285331: • pozemek parc.č. 1950 – trvalý travní porost – výměra 17 575 m2 • pozemek parc.č. 1951 – jiná plocha – výměra 68 m2, • pozemek parc.č. 1953 – orná půda – výměra 2 303 m2, tyto pozemky jsou zapsány v KN na LV 10 002 pro obec a k.ú. Sudoměřice.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 13.05.2022

Zveřejněno do: 30.05.2022

Návrh Závěrečného účtu za rok 2021

Značka: závěrečný účet | Zveřejněno od: 10.05.2022 | Zveřejněno do: 30.06.2022 | Typ: Rozpočet obce Sudoměřice/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Fin 2-12 M 2021 Návrh Závěrečného účtu 2021 Zpráva o přezkoumání hospodaření 2021

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 10.05.2022

Zveřejněno do: 30.06.2022

Zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 3669 a parc. č. 1781/16

Značka: | Zveřejněno od: 02.05.2022 | Zveřejněno do: 18.05.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 1218/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr směnit svůj majetek, a to: - z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 69666,IČO 00285331 přejde do vlastnictví Petra Zatloukala č. p. 79, Sudoměřice: pozemek parc. č. 3669-druh pozemku zahrada-výměra 402 m2 - z vlastnictví Petra Zatloukala, č.p. 79, Sudoměřice,69666, přejde do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 69666: pozemek parc. č. 1781/16-druh pozemku ost. plocha-výměra 294m2. Výše uvedené pozemky jsou zapsány v KN u Kú pro JmK, kat. pracoviště Hodonín pro Obec Sudoměřice a k.ú. Sudpoměřice. Doplatek ve prospěch Obce Sudoměřice činí 2700,-Kč.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 02.05.2022

Zveřejněno do: 18.05.2022

Oznámení o svolání veřejného 34. zasedání Zastupitelstva Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 21.03.2022 | Zveřejněno do: 28.03.2022 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolává VEŘEJNÉ 34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat: v pondělí  28. března 2022 v 18:00 hodin ve Společenském centru Sudomír (tělocvična). Navržený program jednání je uveden v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 21.03.2022

Zveřejněno do: 28.03.2022