Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obec Sudoměřice

Zveřejnění záměru dočasného snížení nájmu Obecní hospůdky

Značka: | Zveřejněno od: 27.11.2021 | Zveřejněno do: 13.12.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r dočasně snížit za pronájem Obecní hospůdku na č.p. 222 a to takto: Výše nájemného se dočasně snižuje  v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 na částku 4000,-Kč/měsíc. Odůvodnění: Vzhledem ke stávající pandemické situaci v ČR a zejména Vládou ČR vydávaných omezení, které mají snížit přenos koronaviru COVID -19, dochází k omezování kapacity a otevírací doby. O zveřejnění tohoto záměru rozhodlo Zastupitelstvo obce Sudoměřice na svém 30.zasedání dne 22.listopadu 2021, usnesením č. 30/5. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 27.11.2021

Zveřejněno do: 13.12.2021

Zveřejnění záměru pronajmout část prostor na č.p.289 – ordinace

Značka: | Zveřejněno od: 27.11.2021 | Zveřejněno do: 13.12.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r p r o n a j m o u t část níže uvedených prostor umístěných ve stavbě č.p. 289, jež je součástí pozemku p.č. 696, zast. plocha a nádvoří (zapsané na LV č. 1 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, k. ú. Sudoměřice, obec Sudoměřice). Více informací získáte v příloze tohoto oznámení..

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 27.11.2021

Zveřejněno do: 13.12.2021

Návrh Střednědobého výhledu obce Sudoměřice pro období 2023 – 2024

Značka: | Zveřejněno od: 26.11.2021 | Zveřejněno do: 01.01.2022 | Typ: Rozpočet obce Sudoměřice | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

navrh-strednedobeho-vyhledu-obce-na-roky-2023-2024

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 26.11.2021

Zveřejněno do: 01.01.2022

Oznámení o svolání 30. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 15.11.2021 | Zveřejněno do: 22.11.2021 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolává VEŘEJNÉ 30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat: 22. listopadu 2021 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudoměřice. Navržený program jednání naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 15.11.2021

Zveřejněno do: 22.11.2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Značka: | Zveřejněno od: 15.09.2021 | Zveřejněno do: 01.10.2021 | Typ: Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 15.09.2021

Zveřejněno do: 01.10.2021

Oznámení o svolání 29. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 06.09.2021 | Zveřejněno do: 13.09.2021 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolává VEŘEJNÉ 29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat: 13. září 2021 v 18:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudoměřice. Navržený program jednání naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 06.09.2021

Zveřejněno do: 13.09.2021

Oznámení o svolání 28.zasedání ZO Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 02.08.2021 | Zveřejněno do: 09.08.2021 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolává VEŘEJNÉ 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat: 9. srpna 2021 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudoměřice. Navržený program jednání naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 02.08.2021

Zveřejněno do: 09.08.2021