Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obec Sudoměřice

Pozvánka na 13.zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 05.02.2024 | Zveřejněno do: 12.02.2024 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice tímto svolává 13. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice, které se uskuteční v pondělí dne 12. 2. 2024 v zasedací místnosti OÚ Sudoměřice od 18:00 hod. Navržený program jednání je uveřejněn v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 05.02.2024

Zveřejněno do: 12.02.2024

Zveřejnění záměru směny pozemků 1/2024

Značka: | Zveřejněno od: 26.01.2024 | Zveřejněno do: 12.02.2024 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“) záměr směnit svůj majetek, a to tak, že:   z vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331, přejde do vlastnictví pana Ladislava Šimečka, bytem Vacenovice, pozemek zapsaný na LV 1 pro k.ú. a obec Sudoměřice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín:

  • č. 2600 – orná půda – o výměře 9499m2
a z vlastnictví pana Ladislava Šimečka, přejdou do vlastnictví Obce Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331, tyto pozemky zapsané na LV 474 pro k.ú. a obec Sudoměřice v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín:
  • č.1781/18 – ostatní plocha/manipulační plocha – o výměře 315m2
  • č.1843/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace – o výměře 29m2
  • č.1845/5 – ostatní plocha/jiná plocha – o výměře 376m2
  • č.1909/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace - o výměře 791m2
  • č.2959 – trvalý travní porost – o výměře 4113m2
  • č.2968 – trvalý travní porost – o výměře 2007m2
  • č.3027- trvalý travní porost – o výměře 1165m2
  • č.4982 - orná půda - o výměře 681 m2
  Směna je řešena bez doplatku.   Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit po dobu zveřejnění tohoto záměru, a to u Obecního úřadu Sudoměřice do 12.02. 2024 do 12:00 hod.   O zveřejnění tohoto záměru rozhodl v souladu §102 odst. 3 ve spojení s §99 odst. 2 zákona o obcích, František Mikéska, starosta obce.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 26.01.2024

Zveřejněno do: 12.02.2024

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2023

Značka: | Zveřejněno od: 12.01.2024 | Zveřejněno do: 11.01.2025 | Typ: Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2023.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 12.01.2024

Zveřejněno do: 11.01.2025