Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obec Sudoměřice

Oznámené o svolání 16.zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 29.05.2024 | Zveřejněno do: 06.06.2024 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice tímto svolává 16. zasedání  Zastupitelstva obce Sudoměřice konané dne 6. 6. 2024 v Zasedací místnost OÚ Sudoměřice od 18:00 hod. Navržený program jednání je uveřejněn v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 29.05.2024

Zveřejněno do: 06.06.2024

Oznámení o svolání 15. zasedání zastupitelstva obce

Značka: | Zveřejněno od: 13.05.2024 | Zveřejněno do: 01.01.1970 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice v souladu s platným jednacím řádem a zákonem o obcích svolává 15.zasedání ZO Sudoměřice, které se bude konat v pondělí 20.5.2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudoměřice. Program jednání naleznete v příloze..

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 13.05.2024

Zveřejněno do: 01.01.1970

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Značka: závěrečný účet | Zveřejněno od: 10.05.2024 | Zveřejněno do: 30.06.2024 | Typ: Rozpočet obce Sudoměřice | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Závěrečný účet 2023 zpráva návrh FIN 2-12M 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 10.05.2024

Zveřejněno do: 30.06.2024

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU p.č. 933 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 02.04.2024 | Zveřejněno do: 18.04.2024 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat pozemek p. č. 933, zast. plocha a nádvoří; tento pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a katastrální území Sudoměřice, a to předem vybranému zájemci. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 02.04.2024

Zveřejněno do: 18.04.2024

Svolání 14. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice dne 25.3.2024

Značka: | Zveřejněno od: 18.03.2024 | Zveřejněno do: 25.03.2024 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice tímto svolává 14. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice, které se koná 25.3.2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudoměřice. Navržený program jednání je přiložen v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 18.03.2024

Zveřejněno do: 25.03.2024

Zveřejnění záměru pronajmout části pozemků parc.č. 1781/1 a  parc.č. 1782/1

Značka: | Zveřejněno od: 01.03.2024 | Zveřejněno do: 18.03.2024 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r   p r o n a j m o u t části pozemků:  

  • č. 1781/1 – ostatní plocha o výměře 1 240,52 m2
  • č. 1782/1 – ostatní plocha o výměře 3 219,94 m2
vše v k.ú. Sudoměřice, zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, obec Sudoměřice, a to předem vybranému nájemci. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.03.2024

Zveřejněno do: 18.03.2024