Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obec Sudoměřice

Návrh Závěrečného účtu za rok 2020

Značka: | Zveřejněno od: 22.03.2021 | Zveřejněno do: 31.07.2021 | Typ: Úřední deska - rozpočet/Úřední deska – Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

FIN 2-12 M 2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření za 2020 Návrh závěrečného účtu 2020

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 22.03.2021

Zveřejněno do: 31.07.2021

Zveřejnění záměru pronajmout budovu s č.p. 353

Značka: | Zveřejněno od: 18.03.2021 | Zveřejněno do: 03.04.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o obcích"), záměr pronajmout budovu s č.p. 353, objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č.800, zast. plocha a nádvoří (dále také jako "předmět nájmu"), nacházející se v katastrálním území a obci Sudoměřice. Shora uvedený předmět nájmu je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybraným zájemcům. Více naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 18.03.2021

Zveřejněno do: 03.04.2021

Obecně závazná vyhláška obce Sudoměřice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Značka: | Zveřejněno od: 16.03.2021 | Zveřejněno do: 01.04.2021 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice vydalo dne 1.3.2021 usnesením č. 25/5 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu uvedenou v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 16.03.2021

Zveřejněno do: 01.04.2021

Svolání 25. Zastupitelstva obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 22.02.2021 | Zveřejněno do: 01.03.2021 | Typ: Úřední deska - Svolání ZO obce Sudoměřice/Úřední deska – Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice svolává v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění VEŘEJNÉ 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat: 1.března 2021 v 17:00 hodin v tělocvičně ZŠ (přístup přes školní dvůr).

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 22.02.2021

Zveřejněno do: 01.03.2021