Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obec Sudoměřice

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Značka: | Zveřejněno od: 15.09.2021 | Zveřejněno do: 01.10.2021 | Typ: Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 15.09.2021

Zveřejněno do: 01.10.2021

Oznámení o svolání 29. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 06.09.2021 | Zveřejněno do: 13.09.2021 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolává VEŘEJNÉ 29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat: 13. září 2021 v 18:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudoměřice. Navržený program jednání naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 06.09.2021

Zveřejněno do: 13.09.2021

Oznámení o svolání 28.zasedání ZO Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 02.08.2021 | Zveřejněno do: 09.08.2021 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolává VEŘEJNÉ 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat: 9. srpna 2021 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sudoměřice. Navržený program jednání naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 02.08.2021

Zveřejněno do: 09.08.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 1073/2 a 1074 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 26.06.2021 | Zveřejněno do: 12.07.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj majetek. Další zájemci se mohou ke zveřejněnému záměru vyjádřit až do 12.7.2021 do 12:00 hodin. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 26.06.2021

Zveřejněno do: 12.07.2021

Řád veřejného pohřebiště obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 16.06.2021 | Zveřejněno do: 01.07.2021 | Typ: Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Řádu veřejného pohřebiště obce Sudoměřice vydaného 17.5.2021. Tento řád je účinný od 1.7.2021.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 16.06.2021

Zveřejněno do: 01.07.2021

Obecně závazná vyhláška obce Sudoměřice č. 2/2021 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Sudoměřice č. 29/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště

Značka: | Zveřejněno od: 16.06.2021 | Zveřejněno do: 01.07.2021 | Typ: Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Zveřejnění Obecně závazné vyhlášky obce Sudoměřice č. 2/2021 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Sudoměřice č. 29/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 16.06.2021

Zveřejněno do: 01.07.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 947/5 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 31.05.2021 | Zveřejněno do: 16.06.2021 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r prodat svůj majetek -  pozemek p. č. 947/5  – ostatní plocha o výměře 44 m² nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, a to předem vybranému zájemci. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 31.05.2021

Zveřejněno do: 16.06.2021