Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obec Sudoměřice

Svolání 23. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 07.01.2021 | Zveřejněno do: 14.01.2021 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

V souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolávám VEŘEJNÉ 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE které se bude konat: 14.ledna 2021 v 17:00 hodin v tělocvičně ZŠ (přístup přes školní dvůr)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 07.01.2021

Zveřejněno do: 14.01.2021

Oznámení o svolání 22. zasedání Zastupitelstva obce Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 14.12.2020 | Zveřejněno do: 21.12.2020 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Starosta obce Sudoměřice v souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolává VEŘEJNÉ 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat v pondělí 21. prosince 2020 v 17:00 hodin v tělocvičně ZŠ, na parc.č. 47/2 v k.ú. Sudoměřice (přístup bude umožněn přes školní dvůr). Navržený program v příloze..

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 14.12.2020

Zveřejněno do: 21.12.2020

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Sudoměřice na období 2022 – 2023

Značka: | Zveřejněno od: 04.12.2020 | Zveřejněno do: 21.12.2020 | Typ: Rozpočet obce Sudoměřice | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Sudoměřice na období 2022 - 2023.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 04.12.2020

Zveřejněno do: 21.12.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 133 v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 02.12.2020 | Zveřejněno do: 18.12.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje záměr prodat svůj ma jetek předem vybranému zájemci, a to pozemek parc. č. 133 v k.ú. Sudoměřice - zastavěná plocha a nádvoří - 79 m2. O zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku z majetku obce rozhodlo zastupitelstvo obce na svém 21. zasedání dne 30.11.2020 (usnesení bod č. 21/11). Více informací naleznete v příloze tohoto uveřejnění.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 02.12.2020

Zveřejněno do: 18.12.2020

Oznámení o svolání 20. zasedání ZO Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 02.11.2020 | Zveřejněno do: 09.11.2020 | Typ: Svolání ZO obce Sudoměřice | Původce: Obec Sudoměřice/Obecní úřad Sudoměřice

Obsah vyvěšení

V souladu s § 92 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění svolávám VEŘEJNÉ 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SUDOMĚŘICE, které se bude konat 9. listopad 2020 v 17:00 hodin v tělocvičně ZŠ, na parc.č. 47/2 v k.ú.Sudoměřice(přístup bude umožněn přes školní dvůr).Program jednání naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice/Obecní úřad Sudoměřice

Zveřejněno od: 02.11.2020

Zveřejněno do: 09.11.2020

Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 14/2020/Dot Malovaný kraj

Značka: dotace/Malovaný kraj | Zveřejněno od: 04.08.2020 | Zveřejněno do: 04.08.2025 | Typ: Smlouvy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 14-2020-Dot Malovaný kraj  

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 04.08.2020

Zveřejněno do: 04.08.2025