Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje majetku z vlastnictví obce – pozemek parc. č. 2654/35 o vým. 9630 m2.

Značka: | Zveřejněno od: 01.12.2016 | Zveřejněno do: 19.12.2016 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo na svém XXV. zasedání dne 14. 11. 2016, usnesením č.  XXV/13, o zveřejnění záměru prodeje pozemku z vlastnictví obce a to parc. č. 2654/35 o celkové výměře 9630 m2. Zájemci o koupi pozemku v průmyslové zóně Sudoměřice se mohou přihlásit nejpozději do 19.12.2016 do 12.00 hodin.  Celý záměr a Závazný formulář pro podání nabídky je v příloze tohoto záznamu na ÚD.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 01.12.2016

Zveřejněno do: 19.12.2016