Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hrúdy – slovanské hradiště u Karlova mostu

 

Otištěno ve „Sborníku československé společnosti archeologické při ČSAV“ Brno 1961)

Výzkum hradiště „Hrůdy“ u Sudoměřic nad Moravou.

(K otázce tzv. spečených valů)

Boris Novotný, AÚ ČSAV, odb. Brno

Mezi obcemi Sudoměřice nad Moravou a Petrovem u Strážnice (o.Hodonín) leží ve vzdálenosti asi 50 m severozápadně od státní silnice v poloze „Hrůdy“ (také „Horní štěpnice“) hradiště, uvedené do literatury pod názvem „Hrůdy“ . Opevnění obkličující území kolem 3 ha, bylo vybudováno v inundaci řeky Moravy na typickém jihomoravském nížinném pahorku, v lidové mluvě zvaném „hrůd“ (takových pomístných názvů tratí v místech řekou naplavených pahorků je na jižní Moravě více).

Opevněné místo bylo chráněno od jihu návrším, známém jako pravěké naleziště. Jak je ještě ze starých katastrálních map patrno, leželo hradiště v ohbí říčky Morávky, která je ramenem řeky Moravy.

Valy hradiště byly ještě dobře viditelné do roku 1932, kdy zejména jejich západní a východní část velmi narušila stavba bývalého Baťova plavebního kanálu Otrokovice-Sudoměřice, který je ve směru od východu k západu protíná téměř prostředkem v šířce 26 m. K dovršení poškození této památky byl přes kanál, v západní části areálu hradiště, postaven železobetonový most s vysokými hliněnými nájezdy. Přes něj vede polní cesta, která odbočuje z betonové státní silnice (Hodonín-Veselí), vybudovaná rovněž pouhých 50 m od jižní strany valu hradiště. Je jisté, že i vysoké a široké těleso silnice porušilo jižní předpolí opevnění. Za tohoto stavu měla být na stejně již silně snížených a místy úplně rozvezených valech provedena hluboká orba. Proto zde byl ve dnech 21.IX. až 10. XI. 1958 proveden Archeologickým ústavem ČSAV, pob. v Brně, záchranný zjišťovací výzkum.

Více informací  viz:

https://www.obecsudomerice.cz/turista/historie-sudomeric-a-okoli/stahovani-historie/