Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sběrný dvůr odpadů

Odpovědný pracovník obce pro Sběrný dvůr odpadů je p. Radek Cuták, kterého lze kontaktovat na tel.: +420 601 575 256

Od ledna 2012 je v provozu nový sběrný dvůr odpadů, který byl vybudován za podpory dotací z OPŽP a JMK. Tento obecní sběrný dvůr se nachází v západní části obce, v těsném sousedství s ČOV Sudoměřice a příjezd je možný z ulice Potoční. Sbírají a třídí se zde různé odpady, podle jejich druhotného využití. Od občanů Sudoměřic se zde odebírají odpady z jejich domácností a naší snahou je následně tyto odpady co nejlépe a nejdokonaleji rozdělit na příslušné zatříděné odpady. Cílem těchto postupů je, aby vzniklo co nejmenší množství odpadů, které by následně museli být převáženy na skládku do Mutěnic, přičemž se ostatní vytříděné komodity předávají k druhotnému využití. Konečným a společným cílem je ochrana životního prostředí a snaha o úspory nákladů, které jsou druhotně přenášeny na bedra občanů, kteří platí poplatky za odpady.

Ukládání odpadů v okolí obce do míst, kde nám připadá, že to nebude vidět nebo snad, že to nikoho nezajímá, svádí k pomyšlení, že se vlastně nic neděje, což není vůbec pravdou. Odpady tedy odevzdejte v místním sběrném dvoře, který je k tomu přímo určený. Nejhorší je, že z odpadů se uvolňují různé chemické látky, které jsou škodlivé pro zdraví člověka nebo jejich účinky neznáme, a to je možná ještě horší. V případě, že se odpad recykluje, žádné látky rozkladem nevznikají. Pokud je odpad uložen na skládce, je neustále kontrolován. Pokud jsou odpadky pohozené volně v krajině, látky z nich pronikají do spodních vod a otravují tak vodu ve studních, v potocích a otravují také půdu, na které pěstujeme zeleninu a ovoce. Tím, že budeme odpady ukládat na místech k tomu určeným a likvidovat je správným způsobem zlepšíme přímo životní prostředí v obci, ale hlavně snížíme množství nebezpečných látek, se kterými se budeme denně dostávat do kontaktu my, naše děti a vnoučata.

Kontejnery rozmístěné v naší obci:

  • Papír – (noviny, časopisy, sáčky, obaly) patří do modrého kontejneru. Nepatří zde celofán, mikroten, ani obaly od nápojů tetra-pak, obaly znečištěné od olejů a postřiků, potahované obaly od potravin a obaly znečištěné od potravin.
  • Sklo – (nevratné lahve, střepy) patří do zeleného kontejneru bez ohledu na barvu skla. Nepatří zde zářivky a žárovky, zrcadla, drátěné sklo a autosklo.
  • Plasty – (lahve, sáčky, obaly, polystyren) veškerý odpad z umělé hmoty lze ukládat do žlutého kontejneru. Nepatří zde guma, linoleum a obaly znečištěné od potravin.

Pytle určené ke třídění odpadu:

  • Papír – modrá
  • Plasty – žlutá
  • Tetrapak – růžová (kartony od mléka, džusů, dětských ovocných nápojů apod.). Nesmí se zde ukládat obaly od olejů nebo barev, jelikož se jedná o nebezpečný odpad. Uložené obaly musí být vymyté a následně po vymytí sešlápnuté.

Kontakt