Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sběrný dvůr odpadů

Od ledna 2012 je v provozu nový sběrný dvůr odpadů, který byl vybudován za podpory dotací z OPŽP a JMK. Tento obecní sběrný dvůr se nachází v západní části obce, v těsném sousedství s ČOV Sudoměřice a příjezd je možný z ulice Potoční.  Sbírají a třídí se zde různé odpady, podle jejich druhotného využití. Od občanů Sudoměřic se zde odebírají odpady z jejich domácností a je snaha je co nejlépe a nejdokonaleji rozdělit na příslušné zatříděné odpady, aby se na skládku do Mutěnic vozilo co nejméně odpadů a ostatní vytříděné komodity se předávají k druhotnému využití. Konečným cílem je ochrana životního prostředí, snaha o úspory nákladů, které jsou druhotně přenášeny na bedra občanů, kteří platí poplatky za odpady.

Otevírací doba – STŘEDA   od 12 do 17 hodin

                              SOBOTA    od   8 do 12 hodin.    

Odpovědný pracovník obce pro Sběrný dvůr odpadů: pan Radek Cuták, č. tel. 601 575 256

Kontejnery po obci:

 • Papír – (noviny, časopisy, sáčky, obaly) patří do modrého kontejneru; nepatří sem celofán, mikroten, ani obaly od nápojů Tetrapak, obaly znečištěné od olejů a postřiků, potahované obaly od potravin a obaly znečištěné od potravin.
 • Sklo – (nevratné lahve, střepy) do zeleného kontejneru, nemusíme se ohlížet, zda je sklo barevné nebo čiré. Nepatří sem ale zářivky a žárovky, zrcadla, drátěné sklo a autosklo.
 • Plasty – veškerý odpad z umělé hmoty (lahve, sáčky, obaly, polystyren…) můžeme ukládat do žlutého kontejneru. Nepatří sem guma, linoleum a obaly znečištěné od potravin.

Pytle:

 •  papír  – modrý
 •  plasty  – žlutý
 •  tetrapack  – růžový (kartony od mléka, džusů, dětských ovocných nápojů a podobné. Nesmí se do nich ukládat obaly od olejů nebo barev, ty patří mezi nebezpečný odpad.  Obaly musí být vymyté; na zpracovatelské lince jsou dotřiďovány zaměstnanci firmy, navíc znečištění obalů znesnadňuje jejich zpracování. Po vymytí obal sešlápněte. Víčko nemusíte odtrhávat.)

Ukládání odpadů v okolí obce, do míst, kde nám připadá, že to nebude vidět, že to nikoho nezajímá, svádí k pomyšlení, že se vlastně nic neděje. Není to vůbec pravda.

Nejviditelnější je to, že odpadky jsou prostě na pohled hnusné, smrdí. A plasty, kovy, pneumatiky budou hnusné ještě pěkně dlouho. Mnohem horší je, že z odpadů se uvolňují různé chemické látky, které jsou škodlivé pro zdraví člověka. Nebo jejich účinky neznáme, a to je možná ještě horší. V případě, že se odpad recykluje, žádné látky rozkladem nevznikají. Pokud je odpad uložen na skládce, je neustále kontrolován. Když jsou odpadky pohozené volně v krajině, látky z nich pronikají do spodních vod a otravují vodu ve studních, v potoce, otravují také půdu, na které pěstujeme zeleninu a ovoce. Mnoho lidí má tendenci odpadem
zasypávat různé járky, ve kterých dříve tekla voda. Právě z těchto míst proniká dešťová voda do spodních vod velmi snadno.

Tím, že budeme odpady ukládat na místech k tomu určeným a likvidovat je správným způsobem zlepšíme přímo životní prostředí v obci, ale hlavně snížíme množství nebezpečných látek, se kterými se budeme denně dostávat do kontaktu my,  naše děti a vnoučata.

Kontakt

Otevírací hodiny

 • Pondělí
  Zavřeno
 • Úterý
  Zavřeno
 • Středa
  12:00 - 17:00
 • Čtvrtek
  Zavřeno
 • Pátek
  Zavřeno
 • Sobota
  8:00 - 12:00
 • Neděle
  Zavřeno