Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sběrný dvůr odpadů

Od ledna 2012 je v provozu nový sběrný dvůr odpadů, který byl vybudován za podpory dotací z OPŽP a JMK. Tento obecní sběrný dvůr se nachází v západní části obce, v těsném sousedství s ČOV Sudoměřice a příjezd je možný z ulice Potoční. Sbírají a třídí se zde různé odpady, podle jejich druhotného využití. Od občanů Sudoměřic se zde odebírají odpady z jejich domácností a je snaha je co nejlépe a nejdokonaleji rozdělit na příslušné zatříděné odpady, aby se na skládku do Mutěnic vozilo co nejméně odpadů a ostatní vytříděné komodity se předávají k druhotnému využití. Konečným cílem je ochrana životního prostředí, snaha o úspory nákladů, které jsou druhotně přenášeny na bedra občanů, kteří platí poplatky za odpady.

Otevírací doba: STŘEDA – 12:00 – 17:00 hod. / SOBOTA – 8:00 – 12:00 hod.

OÚ Sudoměřice oznamuje, že sběrný dvůr bude od 21.12.2020 UZAVŘEN. Zprovozněn bude v novém roce od 06.01.2021.

Odpovědný pracovník obce pro Sběrný dvůr odpadů: p. Radek Cuták, tel.: +420 601 575 256

Kontejnery po obci:

 • Papír – (noviny, časopisy, sáčky, obaly) patří do modrého kontejneru. Nepatří zde celofán, mikroten, ani obaly od nápojů tetra-pak, obaly znečištěné od olejů a postřiků, potahované obaly od potravin a obaly znečištěné od potravin.
 • Sklo – (nevratné lahve, střepy) patří do zeleného kontejneru bez ohledu na barvu skla. Nepatří zde zářivky a žárovky, zrcadla, drátěné sklo a autosklo.
 • Plasty – (lahve, sáčky, obaly, polystyren) veškerý odpad z umělé hmoty lze ukládat do žlutého kontejneru. Nepatří zde guma, linoleum a obaly znečištěné od potravin.

Pytle:

 •  Papír – modrý
 •  Plasty – žlutý
 •  Tetra-pack – růžový (kartony od mléka, džusů, dětských ovocných nápojů apod.). Nesmí se do nich ukládat obaly od olejů nebo barev (nebezpečný odpad). Obaly musí být vymyté, po vymytí obal sešlápněte.

Ukládání odpadů v okolí obce do míst, kde nám připadá, že to nebude vidět nebo snad, že to nikoho nezajímá, svádí k pomyšlení, že se vlastně nic neděje, což není vůbec pravdou. Odpady tedy odevzdejte v místním sběrném dvoře, který je k tomu přímo určený. Nejhorší je, že z odpadů se uvolňují různé chemické látky, které jsou škodlivé pro zdraví člověka nebo jejich účinky neznáme, a to je možná ještě horší. V případě, že se odpad recykluje, žádné látky rozkladem nevznikají. Pokud je odpad uložen na skládce, je neustále kontrolován. Pokud jsou odpadky pohozené volně v krajině, látky z nich pronikají do spodních vod a otravují tak vodu ve studních, v potocích a otravují také půdu, na které pěstujeme zeleninu a ovoce. Tím, že budeme odpady ukládat na místech k tomu určeným a likvidovat je správným způsobem zlepšíme přímo životní prostředí v obci, ale hlavně snížíme množství nebezpečných látek, se kterými se budeme denně dostávat do kontaktu my, naše děti a vnoučata.

Kontakt

Otevírací hodiny

 • Pondělí
  Zavřeno
 • Úterý
  Zavřeno
 • Středa
  12:00 - 17:00
 • Čtvrtek
  Zavřeno
 • Pátek
  Zavřeno
 • Sobota
  8:00 - 12:00
 • Neděle
  Zavřeno