Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informace z obce

ZŠ a MŠ Sudoměřice – obnovení provozu

Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice oznamuje, že provoz mateřské školy bude zahájen dne 30.11.2020. V případě, že se dítě nezúčastní na předškolním vzdělávání od 30. 11. 2020, nahlaste tuto informaci dne 27.11.2020 do 14:00 hod. na tel. čísle: 518 335 224 pracovníkům MŠ. 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou.

MŠ Sudoměřice – provoz školní kuchyně

Vedoucí školní kuchyně oznamuje, že provoz školní kuchyně pro cizí strávníky je od pondělí 23.11.2020 opět obnoven. Pokud kdokoliv z cizích strávníků nemá zájem o odběr obědů ze školní kuchyně, ať své obědy odhlásí na tel. čísle: 518 335 224 u paní Baculíkové.

Děkujeme za pochopení!

Česká pošta – UPOZORNĚNÍ

Vážení spoluobčané,

Česká pošta Vás v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací žádá o důsledné dodržování Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platného pro všechny občany, jakož i podmínek karantény stanovených pro jednotlivce.

Při nezbytném kontaktu s pracovníky České pošty při doručování zásilek, prosím používejte ochranné prostředky dýchacích cest a minimalizujte osobní kontakt dodržováním potřebného odstupu. V případě osobní karantény informujte o této skutečnosti doručovatele předem.

Chraňme sebe navzájem!

Děkujeme za pochopení, Vaše Česká pošta

Nařízení Vlády ČR – úřední doba OÚ Sudoměřice

Vážení spoluobčané,

oznamujeme, že na základě nařízení Vlády ČR ze dne 8.10.2020 se upravuje od pondělí 12.10.2020 úřední doba OÚ Sudoměřice:

  • Pondělí: 7:00 – 12:00 hod.
  • Středa: 12:00 – 17:00 hod.

Mimo tuto úřední dobu je možné vyřizovat záležitosti občanů pouze po telefonické domluvě předem na tel. čísle: 518 335 222. K placení poplatků za odpad využívejte prosím platbu bankovním převodem na číslo účtu: 8127671/0100 – variabilní symbol je číslo Vašeho domu

Děkujeme za pochopení!

Pošta Sudoměřice – změna hodin pro veřejnost

Vážení občané, na základě oznámení České pošty, s.p. dochází od 1.10.2020 ke změně hodin pro veřejnost na poště Sudoměřice, a to následovně:

  • PO:  ZAVŘENO / 13:00 – 18:00 hod.
  • ÚT:  8:00 – 12:00 hod. / 13:00 – 14:00 hod.
  • ST:   ZAVŘENO / 13:00 – 18:00 hod.
  • ČT:  8:00 – 12:00 hod. / 13:00 – 14:00 hod.
  • PÁ:  8:00 – 12:00 hod. / 13:00 – 14:00 hod.

OÚ Sudoměřice – oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Starosta obce Sudoměřice podle zákona č.130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění oznamuje, že volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:

  • 2. října 2020 od 14:00 – 22:00 hod.
  • 3. října 2020 od 8:00 – 14:00 hod.

Volby se budou konat ve volební místnosti – na statku č.p.126. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voličům budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Přístavba tělocvičny ZŠ – zahájení stavby

V minulých dnech byly zahájeny práce na realizaci přístavby tělocvičny ZŠ. Nyní probíhají přípravné práce. Upozorňujeme, že v souvislosti s probíhajícími pracemi, bude průchod přes školní dvůr v pracovní dobu z důvodu zajištění bezpečnosti uzavřen.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

ZŠ Sudoměřice – zahájení školního roku

Základní škola oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2020-2021 se uskuteční v úterý 1.9.2020 v 8:30 hod. v tělocvičně školy. Žáky prvního ročníku prosíme, aby přišli s aktovkou. Předpokládané ukončení pro žáky 2.-5. ročníku bude asi v 9:00 hod.

Obědy se budou vydávat pro žáky základní školy od 2.9.2020.

Provoz školní družiny bude zahájen taktéž 2.9.2020.

Pracovníci školy přejí všem dětem a žákům úspěšný start do nového školního roku!

POZOR! – oznámení OÚ o kriminalitě v obci

Vážení spoluobčané,

v posledních týdnech řeší policisté a kriminalisté napříč okresy Hodonín, Uherské Hradiště a Břeclav množící se vloupání do rodinných domů. Tyto krádeže se zpravidla dějí v dopoledních hodinách poté, co se pachatelé nejprve přesvědčí, že nikdo není v domě. Následně se po násilném vniknutí zaměřují na peníze, šperky a další drobné cenné věci. Žádáme Vás tímto o obezřetnost.

Sledujte prosím své okolí a případný pohyb podezřelých cizích osob a vozidel v obci ihned ohlaste buď přímo na tísňovou linku Policie ČR: 158 nebo starostovi obce na tel. čísle: 777 277 714, případně místostarostovi na: 702 228 247 nebo dalším pracovníkům OÚ na: 518 335 222, kteří obdržené informace následně ihned předají policistům. 

Děkujeme za pochopení a pomoc.