Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informace z obce

EG.D – Plánované odečty elektroměrů v naší obci od 20.10. – 27.10.2023

EG.D oznamuje, že od 20.10. – 27.10. budou probíhat odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Žádáme všechny občany, aby umožnili přístup k elektroměrům, případně napsali výrobní číslo a stav měřidla na lístek s adresou na dveře domu. Připravte si také stavy elektroměrů ze sklepů, garáží, staveb apod. V případě, že odečet nebude možný v daném termínu uskutečnit, lístek s adresou, výrobním číslem a stavem zanechte na OÚ.

ZŠ a MŠ Sudoměřice – Pozvánka na akci „Podzimní dostaveníčko“

Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice zve na „Podzimní dostaveníčko“, které se uskuteční ve čtvrtek 19.10. v rámci projektu „Mezilidské vztahy“. V dopoledních hodinách proběhne Den otevřených dveří v ZŠ, kdy máte možnost nahlédnout do budovy školy i do výuky žáků, a od 15:00 – 18:00 hod. na vás ve Společenském centru Sudomír čeká výstava skřítků Podzimníčků, které vytvořily děti se svými rodiči, výtvarné dílničky pro děti, ochutnávka pomazánek a podzimní jarmark.

OÚ Sudoměřice – Splatnost poplatků za odpad a psy končí 31.10.2023

OÚ Sudoměřice upozorňuje občany, kteří ještě nezaplatili poplatky za odpad a poplatky za psy, že splatnost těchto poplatků končí 31.10.2023. Poplatky lze uhradit převodem na účet obce č. 8127671/0100, kde jako var. symbol uvedete č.p. domu, nebo platební kartou či v hotovosti na OÚ Sudoměřice. Poplatek za osobu za rok činí 540 Kč, poplatek za 1 psa činí 100 Kč, poplatek za 2 psy činí 250 Kč, poplatek za 3 psy činí 400 Kč a dále za každého dalšího psa se připočítává 150 Kč. Více informací k výše uvedeným poplatkům získáte na OÚ Sudoměřice a v Obecně závazných vyhláškách obce Sudoměřice.

Ředitelství vodních cest – Zahájení stavebních prací na nové plavební komoře Rohatec/Sudoměřice

V úterý 2.10. byly zahájeny stavební práce na nové plavební komoře Rohatec/Sudoměřice a na modernizaci přilehlého jezu. Z tohoto důvodu se od zmíněného data uzavírá cyklotrasa podél Baťova kanáluzelená turistická trasa v úseku od přístaviště Skalica po inundanční hráz řeky Moravy, a to včetně přechodu přes jez, který se nachází v těsné blízkosti přístaviště Skalica. Objízdné trasy jsou v terénu vyznačené a můžete si je prohlédnout na přiložené mapce. Omlouváme se za tato omezení, která budou odstraněna až s ukončením stavby v roce 2025.

Objízdná trasa je rozdělena na dvě varianty, podle toho, kterým směrem se potřebujete vydat, a je popisována od silničního mostu přes Baťův kanál, který se nachází na silnici I/55:

VARIANTA č. 1: podjedete na kole most přes silnici I/55 a vyjedete nahoru na silnici. Dáte se doleva a po silnici I/55 poté pokračujete cca 3 km, přejedete most přes Moravu a následně zahnete doleva a pokračuje v cyklotrase podél Baťova kanálu (Moravská stezka) až do Rohatce a Hodonína. – https://1url.cz/UuECW

VARIANTA č. 2: podjedete na kole most přes silnici I/55 a vyjedete nahoru na silnici. Dáte se doprava, přejedete most a hned za mostem zahnete na cyklotrasu, která vede přes průmyslový areál u Sudoměřic, na konci průmyslového areálu najedete na silnici a pokračujete kousek po silnici. U mostu následně zahnete doprava a pokračujete podél fotovoltaické elektrárny a železniční dráhy až k hraničnímu přechodu. Přejedete přes mostek a po slovenské straně pokračujete podél Radějovky až do přístaviště ve Skalici. – https://1url.cz/iuECi

Více informací o stavbě se dozvíte na stránkách ŘVC ČR. Najdete zde i vizualizace hotového díla: https://1url.cz/ouWbF