Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hlášení 19.3.2020

S účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. Vláda ČR vydala nová Usnesení o přijetí krizového opatření:

 Zakazuje se s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

 

Dále Vláda ČR zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 

Dále se nařizuje  všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 jsou:

  1. a) nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
  2. b) cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
  3. c) cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),
  4. d) pobyt v přírodě nebo parcích se na tyto osoby nevztahují;

Upozorňujeme, že i na výše uvedené osoby platí všechna opatření vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest);

Dále se nařizuje  všem výše uvedeným osobám (pendlerům) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

 

Dále Vláda ČR s účinností ode dne 19. března 2020 od 00:00 hod. mění bod I/3 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, který nově zní:

Platnost povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu; toto opatření platí za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu, na jehož základě bylo příslušné oprávnění vydáno, a to tak, aby tento základní pracovněprávní vztah trval po dobu platnosti oprávnění prodlouženého tímto opatřením,“.