Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zlepšení přístupu ke kult. památce Výklopník – Baťův kanál vč. propagace kulturního dědictví

Předmětem projektu je výstavba parkoviště u kulturní památky Výklopník – Baťův kanál a tvorba společných propagačních materiálů s tématikou Baťova kanálu v příhraničním regionu. Cílem projektu je využití potenciálu kulturního dědictví daného regionu a zvýšení atraktivity tohoto regionu prostřednictvím realizace aktivit projektu. Malý projekt realizuje Obec Sudoměřice ve spolupráci se slovenským partnerem Městem Skalica.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Fond malých projektů.

 

Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/08/107

Způsobilé výdaje: 47 819,93 EUR

Finanční příspěvek z Evropské unie: 29 983,09 EUR

Hrazeno z rozpočtu obce Sudoměřice: 17 836,84 EUR

Délka realizace: 1.4.2022 – 31.3.2023