Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Údržba zeleně v obci Sudoměřice v roce 2022

Obec Sudoměřice se dlouhodobě snaží o udržování a doplňování prvků zeleně, ať už v intravilánu, tak také extravilánu obce. Z toho důvodu se obec rozhodla realizovat i tento projekt, jehož náplní je provedení údržby vysazené zeleně v obci v roce 2022, která spočívá v:

  • ošetření několika vzrostlých stromů odborně způsobilou osobou, neboť dřeviny svým stavem ohrožují procházející chodce, nadzemní vedení NN a také veřejné osvětlení,
  • dosazení 10 ks stromů ke stávající zeleni – 4 ks v okolí rybníku Bařinky, kde byla v roce 2014 provedena výsadba zeleně financována z SFŽP a kde nyní probíhá následná péče a 6 ks Lípy srdčité v obci, kterou bylo nutné doplnit do stávajících výsadeb, které se uskutečnily v letech 2011 – 2012 a byly taktéž financovány z SFŽP.

 

 

Způsobilé výdaje: 89 162,90 Kč

Výše dotace: 50 000 Kč

Délka realizace: 04/2022 – 11/2022

 

„Spolufinancováno Jihomoravským krajem“