Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ovocná alej Sudoměřice

Záměrem výsadby semenáčů a roubovaných stromků je vytvoření střídavé jednořadé liniové výsadby s podílem místních dřevin. Cílem tohoto projektu je vytvoření alejového porostu zmírňujícího vlivy větrné eroze v území a podpoření druhové diverzity a krajinného rázu v okrajovém území CHKO Bílé Karpaty. Vysazené stromy podpoří druhovou diversitu nejenom rostlinstva, ale také vázaných druhů bezobratlých a obratlovců.

 

Způsobilé výdaje: 266 600 Kč

Výše dotace: 226 610 Kč

Hrazeno z rozpočtu obce Sudoměřice: 39 990 Kč

Délka realizace: 25.9.2018 – 30.9.2021