Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Oprava střechy bývalého panského statku – I. etapa, 2. část

Předmětem realizace akce byla kompletní rekonstrukce I. etapy, 2. části střechy bývalého panského statku na č.p. 126. Střecha panského statku, který byl postaven již před cca 200 lety, je ve značně havarijním stavu. Zejména jeho krov je napaden různými dřevokaznými škůdci, střešní krytina již je doslova za zenitem své životnosti. I proto bylo započato s rekonstrukcí střechy, jejímž účelem je zachránit tuto památku a dominantu naší obce před degradací a zničením. Z důvodu malých možností našeho rozpočtu bylo rozhodnuto o tzv. rekonstrukci postupné, rozdělené na několik etap. V roce 2021, kdy byla naše akce podpořena i z rozpočtu Jihomoravského kraje, byla realizována 2. část I. etapy opravy, tentokráte přední části uliční části střechy. Samotná realizace probíhala tím způsobem, že nejprve byla odstraněna střešní krytina, následně proběhla demontáž střešních latí, byly také dle jejich stavu restaurovány krovy (provedeny byly výměny poškozených částí trámů, zcela poškozené dřevěné prvky byly nahrazeny novými), následně bylo provedeno nové laťování, pokládky nové střešní krytiny a záměna části okapů v opravované části střechy za nové. Díky provedené opravě části střechy v místě, kde je statek využíván jako společenská a volební místnost, plánujeme vybudování Komunitního centra. Dále došlo k zabezpečení části budovy pod opravovanou částí proti zatékání a dalším škodám v souvislosti s případným zhroucením konstrukce, která byla v dotčené místě v hrozném stavu.  

 

Výše dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2021: 350 000 Kč

Délka realizace: 1.1.2021 – 30.9.2021 

 

„Spolufinancováno Jihomoravským krajem“