Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dětské hřiště u zdravotního střediska Sudoměřice

Předmětem toho projektu je obnova a vybudování dětského hřiště u zdravotního střediska na pozemku parc. č. 656 v k.ú. Sudoměřice. Stav hřiště do této doby byl již nevyhovující, některé z dětských prvků se již vlivem jejich stáří rozpadaly a mohly tak pro děti představovat nebezpečí. V rámci projektu tedy došlo k odstranění některých nebezpečných prvků, terénnímu vyrovnání prostoru hřiště a následné instalaci nových prvků jejichž součástí bude také vytvoření bezpečné dopadové zóny. 

Projekt byl spolufinancován dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 800 000 Kč, kterou obec Sudoměřice obdržela za zisk Oranžové stuhy v krajském kole a 2. místo v celostátní Oranžové stuze v soutěži Vesnice roku 2022.

 

Způsobilé výdaje: 1 675 366 Kč

Výše dotace: 800 000 Kč