Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Architektonická studie přístavu Pod Výklopníkem v Sudoměřicích

Architektonická studie tohoto areálu byla zpracována pro nastínění budoucího vzhledu a využití pozemků se zřetelem na stávající schválený územní plán obce a záměry v něm schválené. Hlavním požadavkem pro tento areál bude využití pozemků pro novou občanskou vybavenost, bydlení, sport, zeleň či vybudování nové železniční zastávky Baťův kanál – výklopník v blízkosti stávající železniční trati. Dalšími požadavky jsou např. vybudování přívodu pitné vody, odkanalizování, dořešení dopravní infrastruktury, lávky přes říčku, obratiště pro větší vozy, nová parkoviště s možností dobíjení pro elektro – mobily či kola, herní prvky apod. Dále také celkové zlepšení estetické kvality tohoto místa, které reprezentuje obec Sudoměřice.

 

Způsobilé výdaje: 60 500 Kč

Výše dotace: 50 000 Kč

Hrazeno z rozpočtu obce Sudoměřice: 10 500 Kč

Délka realizace: 1.8.2019 – 31.12.2019 

 

„Spolufinancováno Jihomoravským krajem“