Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Charita České republiky – Tříkrálová sbírka v Sudoměřicích

Charita České republiky vyhlašuje Tříkrálovou sbírku v Sudoměřicích. Zahájení koledování spolu s požehnáním od kněze v Sudoměřicích proběhne v sobotu 6.1. od 13:00 hod. v kostele Krista Krále. Bezhotovostní koledu je možné provést na sbírkový účet č. 66008822/0800 s variabilním symbolem 777970062.