Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Charita Strážnice – Tříkrálová sbírka v obci Sudoměřice

Tříkrálová sbírka v Sudoměřicích se bude konat v sobotu 7.1. ve 12:30 hod. Sraz koledníků s vedoucími bude v sobotu 7.1. ve 12:00 hod. u kostela. Bezhotovostní koledu je možné provést na www.trikralovasbirka.cz podle PSČ 696 62, na účet č. 66008822/0800 s variabilním symbolem 777970062. Pokud se chcete zapojit do koledování, informujte se u místního asistenta Charity Strážnice pana Josefa Janečka na tel.: 606 727 287.