Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OÚ Sudoměřice – Úhrada poplatků za odpad a psy

OÚ Sudoměřice oznamuje občanům, kteří dosud nezaplatili poplatky za odpad a poplatky za psy, že splatnost těchto poplatků je do 31.10.2022. Poplatky lze uhradit buďto převodem na účet obce 8127671/0100, kde jako var. symbol uvedete č.p. domu, nebo platební kartou na OÚ Sudoměřice, případně v hotovosti na OÚ Sudoměřice.

Poplatek za osobu za rok činí 540 Kč, poplatek za 1 psa činí 100 Kč, poplatek za 2 psy činí 250 Kč, poplatek za 3 psy činí 400 Kč a dále za každého dalšího psa se připočítává 150 Kč.

Bližší informace k výše uvedeným poplatkům získáte na webových stránkách obce Sudoměřice a v Obecně závazných vyhláškách obce Sudoměřice.