Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

MAS Strážnicko – Nabídka spolupráce

Vážení občané, členové spolků, podnikatelé,

přestože máme nepříjemné covidové období, život se nezastavil a dělalo se a dělá mnoho zajímavých aktivit do kterých se můžete zapojit i Vy. Chceme vás informovat, jak pracovala naše organizace Místní akční skupina (zkráceně MAS) Strážnicko pro podporu podnikání, škol, veřejných prostranství a služeb v obcích Strážnicka a jaké jsou možnosti pro Vaše projekty v období 2021 – 2027 na které vzniká nová strategie „Strážnicko – je i Váš kraj!“

V letech 2015 – 2020 se nám podařilo v rámci čtyř evropských dotačních programů v území Strážnicka podpořit částkou přes 50 mil Kč více jak 60 nových projektů rozvoje. Tedy šlo většinou o malé projekty žadatelů do 1 mil Kč se kterými MAS pomáhala žadatelům a partnerům na přípravě i administraci v rozsahu:

  • 21 projektů na podporu malých zemědělců a podnikatelů v Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství,
  • 11 projektů pro obce a spolky na veřejná prostranství, cyklostezky, spolkové zázemí a expozice získaly obce v Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství a Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj,
  • 13 škol v místním akčním plánu Spolupráce škol z Ministerstva školství, tři školy získaly větší investiční podporu pro specializované učebny z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj,
  • 15 projektů pro vlastníky půdy, zemědělce a obce na výsadby ovocných i neovocných stromů do krajiny pro snižování eroze a zvýšení odolnosti na klimatickou změnu.

Dále jsme se zapojili jako aktivní členové do další projektů na rozvoj území v nové Turistické asociaci Slovácko (TAS) a v Krajské síti MAS Jihomoravského kraje, které naše MAS od roku 2016 předsedá.

V období 2021 – 2027 budeme hledat a animovat kvalitní projekty a podporovat žadatele v podobných projektech s 45 až 95% dotací s minimální 5 letou udržitelností. Nově budou podporovány i projekty snižující energetickou náročnost, využívající obnovitelné zdroje energie, podporující krátké dodavatelské řetězce a zavádějící inovace. Více o stávajících projektech a případně o možnosti Vašeho projektu se dozvíte v naší kanceláři na MěU Strážnice nebo na www.straznicko-mas.cz, kde jsou i naše kontakty.

Za tým MAS Strážnicko zdraví manažer Vít Hrdoušek a předseda Otakar Březina.

 Obr. MAS Strážnicko prezentuje malé výrobce a služby Strážnicka na konferenci v Brně v roce 2019