Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OÚ Sudoměřice – Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Starosta obce Sudoměřice podle zákona č.130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění oznamuje, že volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:

  • 2. října 2020 od 14:00 – 22:00 hod.
  • 3. října 2020 od 8:00 – 14:00 hod.

Volby se budou konat ve volební místnosti – na statku č.p.126. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voličům budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.