Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ošetřovné OSVČ

Vláda

  1. schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) – ošetřovné;
  2. ukládá 1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy poskytovat finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I. tohoto usnesení, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba, 2. obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I. tohoto usnesení a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu;
  3. zmocňuje místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke změnám podmínek, doby realizace a výše finančního příspěvku uvedeného v bodě I. tohoto usnesení.