Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Výbor ZO ČSZ Sudoměřice

 Výbor ZO ČZS v Sudoměřicích navrhuje způsob hlídání vinic individuálním způsobem. Začátek hlídání vinic je od 6.9.2019, to je od tohoto pátku a končí dnem 30.9.2019. Vzhledem k  ochraně osobních údajů se tento seznam nebude letošní rok veřejně vyvěšovat na úřední desce, ale bude dodán každému majiteli vinic do poštovní schránky. Případně, kdo bude mít individuální zájem o tento seznam hlídání, může si ho vyzvednout na obecním úřadě.  Z důvodu malého počtu majitelů vinic je plán stanoven bez ohledu na lokality vinic jednotlivých vinohradníků.

Na plašení ptactva se letos opět budou používat plašící pistole. Každý určený „hotař“ si tuto zbraň vyzvedne u pana Roberta Šrédla, Sudoměřice 362, tel. 731 468480. Při převzetí pistole bude každý obeznámen s návodem k použití a podepíše protokol o převzetí zbraně. Tato zbraň umožňuje plašení ptactva přímým výstřelem do hejna špačků! Zbraně se vrací ještě téhož dne po skončení hlídání vinic nebo po ústní dohodě na druhý den. Případné výstřely do hejna špačků myslivcem budou uhrazeny. Jiné náhrady ZO ČZS neposkytuje.

V ostatní dny si majitelé vinic zajistí hlídání samostatně, popř.si mohou termíny vyměnit.