Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Charita Strážnice

Potřebujete zajistit v domácnosti nemocnou osobu nebo seniora?Informujte se o terénních sociálních službách Charity Strážnice.V rámci pečovatelské služby nebo osobní asistence jsme k dispozici lidem v jejich domácím prostředí, kteří kvůli věku nebo nemoci potřebují pomoc. Jedná se o pomoc s jídlem (dovážka obědů nebo i podání stravy), s hygienou, oblékáním, doprovodem, nákupy, úklidem, odvozem k lékaři, provádíme také aktivizační činnosti a pomoc při vyřizování běžných záležitostí.   Služby jsou poskytovány za úhradu, kterou klienti zpravidla hradí z příspěvku na péči (pomáháme s podáním žádosti). Tyto služby poskytujeme lidem ze Strážnice, Radějova, Petrova, Sudoměřic, Rohatce a Tvarožné Lhoty. Další informace vám ráda poskytne vedoucí těchto služeb Marie Kristoňová,  tel: 739 524 380, marie.kristonova@straznice.charita.cz   nebo                                                        Martina Novotná, sociální pracovnice, mobil: 733 741 846, martina.novotna@straznice.charita.cz