Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Územný plán ekologickej stability a ochrany pred povodňami prihraničného územia Skalicko – Strážnicko

 Hlavním cílem projektu je vytvoření vhodných podmínek pro efektivní a konzistentní ochranu a prevenci před povodněmi v příhraničním území Skalicko – Strážnicko a zabezpečení ekologické stability tohoto území. Dotčenými obcemi jsou na slovenské straně město Skalica a obec Mokrý Háj a na české straně město Strážnice, obec Sudoměřice a obec Petrov. Plošná výměra celého řešeného území je 11 900 ha.