Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Koronavirus – COVID 19

 

Vážení občané, na této stránce se vám pokusíme shrnovat aktuální opatření v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

PROTIEPIDEMICKÝ SYSTÉM ČR – PES: 4. stupeň

Na základě Vládou ČR přijatých usnesení k dnešnímu dni platí:

 • Od pondělí 12.10.2020 se pro prezenční výuku uzavřou všechny vysoké školy v Česku. Stejně tak zůstanou doma studenti středních škol.
 • Od pondělí 23.11.2020 jsou povoleny profesionální soutěže bez diváků ve specifickém režimu, amatérské sportovní soutěže jsou nadále zakázány.
 • Od pátku 9.10.2020 se uzavírají veškerá vnitřní sportoviště. Sportovat lze venku v počtu max. 6 osob.
 • Od pondělí 12.10.2020 dojde k uzavření a zrušení všech kulturních událostí.
 • Provoz úřadů přechází na režim, kdy budou otevřeny pouze 2 dny v týdnu na 5 hod.
 • Uvnitř i venku se v jednu chvíli může shlukovat max. 6 osob (výjimky mají rodiny či různá zasedání, například politických stran, zastupitelstev apod.).
 • Od úterý 13.10.2020 je povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách, hromadné dopravě, na venkovních zastávkáchnástupištích hromadné dopravy. 
 • Od středy 21.10.2020 vstupuje v platnost nařízení o povinnosti nosit roušku na veřejných místech v zastavěném území obce. Toto neplatí, pokud jste od ostatních lidí dál než 2 metry, sportujete nebo jste se členy rodiny.
 • Od středy 21.10.2020 vstupuje v platnost nařízení nosit roušky i v autě. Toto neplatí, pokud jedete sami nebo se členy rodiny.
 • Od pondělí 23.11.2020 platí, že svateb, pohřbů či bohoslužeb se smí účastnit max. 20 osob.
 • Od pondělí 23.11.2020 se prodlužuje otevírací doba obchodů do 23:00 hod.
 • Od pondělí 9.11.2020 se nařizuje všem osobám, které od tohoto data od 00:00 hod. vstoupily na území České republiky:
  • v případě jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění neprodleně oznámit tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb,
  • strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.
 • Od pondělí 23.11.2020 je zakázán volný pohyb osob mezi 23:00 – 04:59 hod. s výjimkou:
  • cesty do zaměstnání a zpět,
  • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  • cest zpět do místa svého bydliště,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti nebo o zvířata,
  • cesty k výkonu povolání,
  • cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, řešení krizové situace, ochrany zdraví, veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
  • neodkladné cesty z důvodu ochrany života, zdraví či majetku,
  • venčení psa do 500 metrů od bydliště.
 • Od pondělí 23.11.2020 je zakázán volný pohyb osob mezi 05:00 – 22:59 hod. s výjimkou:
  • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
  • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,
  • využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
  • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu,
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
   příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
  • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, veterinární péče apod.,
  • cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,
  • cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
  • cest za účelem vycestování z České republiky,
  • účasti na svatbě, prohlášení osob o vstupu do registrovaného partnerství, pohřbu, návštěvy hřbitova,
  • cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
  • cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,
  • účasti na shromáždění,
  • účasti na hromadné akci,
  • cest zpět do místa svého bydliště.
 • Od pondělí 23.11.2020 se zakazuje maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou např.: prodejen potravin, prodejen pohonných hmot, prodejen paliv, prodejen hygienického zboží, kosmetiky, prodejen novin a časopisů, prodejen tabákových výrobků, prádelen a čistíren, provozoven servisu a oprav silničních vozidel apod.
 • Od čtvrtka 10.9.2020 jsou roušky povinné:
  • v hromadné dopravě,
  • všude pod střechou,
  • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod..
 • Kdo a kde nemusí mít od čtvrtka 10.9.2020 roušku:
  • děti do 2 let věku,
  • děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a dětské skupině,
  • osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
  • internáty a domovy mládeže,
  • zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • hospitalizovaní pacienti, klienti zařízení sociálních služeb,
  • zaměstnanci a ústavní činitelé pracující na jednom místě, pokud pracují ve vzdálenosti nejméně dva metry od jiné osoby,
  • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
  • osoby účastnící se soudního jednání,
  • osoby při provádění autorského díla (např. hudebníky, tanečníky a herce), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  • moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových a televizních pořadech,
  • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem,
  • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
  • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
  • snoubenci v průběhu svatebního obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné, totéž platí pro uzavírání registrovaného partnerství,
  • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami.

 

APLIKACE ZÁCHRANKA:

Od února 2020 využívá Jihomoravský kraj k možnému dalšímu varování občanů možností aplikace Záchranka. Prostřednictvím aplikace Záchranka nejsou předávány pouze standardní varování, ale i informace, které reagují na danou krizovou situaci či mimořádnou událost.

Kompletní informace o možnostech aplikace Záchranka lze získat na webové stránce https://www.zachrankaapp.cz , kde je samostatná sekce věnována právě systému Varovných upozornění: https://www.zachrankaapp.cz/cs/emergency-alerts 

Aplikace Záchranka se neustále vyvíjí a reaguje na nové výzvy. Nyní je to situace týkající se nového koronaviru COVID-19, kde byly spuštěny následující novinky:

 1. Uživatelé Aplikace Záchranka v případě podezření na COVID-19, či v případě probíhajícího onemocnění nebo pobytu v karanténě mohou tuto informaci zadat do aplikace do sekce “Dočasná informace“ nebo “Zdravotní údaje“. Dají tak tuto důležitou informaci okamžitě vědět záchranářům v případě volání na linku 155.
 2. K dispozici je nová aktualizace aplikace verze 4.6.7 která v sekci “Informace“ obsahuje i nové tlačítko “Koronavirus“ s přímým odkazem na stránky MZČR a chatbota Anežku. Nová verze také na Androidu opravuje problémy na některých zařízeních, kdy nebyla notifikace zobrazena na uzamčené obrazovce, či nebyla korektně načtena historie varování.

 

Obec Sudoměřice v souvislosti s přijatými opatřeními nabízí svým občanům:

 • pomoc osamělým seniorům a lidem, kterým byla nařízena karanténa. Pokud budete chtít pomoc s donáškou nákupu, obědu a běžně dostupných léků, kontaktujte prosím pracovníky OÚ na telefonu 518 335 222 nebo mobilu starosty 777 277 714.
 • po dobu mimořádných opatření zajišťuje rozvoz obědů, které se vaří v kuchyni v MŠ, pokud mají lidé nad 65 let zájem o dovoz obědů. Pro více informací volejte na telefonní kuchyně 518 335 224. 
 • zajišťuje distribuci bavlněných roušek, které pro nás vyrábí dobrovolnice po celé obci, žádáme občany nad 65 let věku, kteří ještě roušku nemají, ať sdělí svůj požadavek telefonicky na tel. 723 128 225 roušky Vám budou postupně podle kapacit dodány do Vašich domovů. Už nyní mnohokrát děkujeme všem, kteří se zapojili do šití těchto roušek.

Provoz služeb v obci Sudoměřice do odvolání omezen:

 • uzavřena Základní a Mateřská škola v Sudoměřicích. Tiskopis o rozhodnutí o OČR (ošetření člena rodiny) vystaví  škola v kanceláři hospodářky školy v ZŠ – od 17. 3. 2020 nově i pro děti z MŠ z důvodu uzavření mateřské školy. 

 

LÉKAŘI:

MUDr. Teplá:

Stávající ordinační doba:

 • Úterý: 13:00  – 15:00 hod.
 • Čtvrtek: 8:00 – 11:00 hod. (pouze zdrav. sestra p. Kučerová)

Telefonická konzultace v ordinační době:

 • Sudoměřice: Čtvrtek: 8:00 – 11:00 hod. na tel. čísle: 518 335 359
 • Rohatec-kolonie: Pondělí – Pátek: 8:00 – 12:00 hod. na tel. čísle: 518 398 748

 

MUDr. Hořák:

Oznamuje svým pacientům, že vzhledem ke stávající epidemiologické situaci nebude až do odvolání v Sudoměřicích ordinovat. Ve Strážnici bude ordinovat pouze po telefonické konzultaci na tel.: 518 334 929.

 

MUDr. Trnečková:

Oznamuje NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE!, všechny pacienty ošetří pouze po objednání. S horečkou, kašlem, dušností nechoďte do ordinací a svůj stav nejprve konzultujte na tel.: 607 062 911. Ostatní ošetření a vyšetření odložte.  

 

Zubní ordinace – MUDr. Vaškovicová / MDDr. Žajdlíková:

MDDr. Žajdlíková opět ordinuje, zatím pouze v omezeném čase od 8:00 – 10:00 hod. Akutní případy ošetří ve všední dny Úrazová nemocnice Ponávka Brno v čase od 18:00 – 24:00 hod., o víkendech a svátcích od 8:00 – 20:00 hod. a o víkendech a svátcích Nemocnice Kyjov od 8:00 – 13:00 hod..

 

Úřední doba – OÚ Sudoměřice:

Oznamujeme, že na základě nařízení Vlády ČR ze dne 8.10.2020 se upravuje od pondělí 12.10.2020 úřední doba OÚ Sudoměřice:

PO:  7:00 – 12:00 hod. / ZAVŘENO

ST:   ZAVŘENO / 12:00 – 17:00 hod.

 

Otevírací doba – Pošta Sudoměřice:

PO:  ZAVŘENO / 13:00 – 18:00 hod.

ÚT:  8:00 – 12:00 hod. / 13:00 – 14:00 hod.

ST:   ZAVŘENO / 13:00 – 18:00 hod.

ČT:  8:00 – 12:00 hod. / 13:00 – 14:00 hod.

PÁ:  8:00 – 12:00 hod. / 13:00 – 14:00 hod.

 

Vládou přijatá usnesení v souvislosti s vyhlášeným NOUZOVÝM STAVEM: