Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Koronavirus – COVID 19

 

Vážení občané, na této stránce se vám pokusíme shrnovat aktuální opatření v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Na základě Vládou ČR přijatých usnesení k dnešnímu dni platí:

 • Zákaz vycházení skončil k 23. dubnu 2020, není tedy nutné nijak omezovat svůj pohyb.
 • Vláda s účinností ode dne 25. května 2020 povoluje pobývat na veřejně dostupných místech bez ochrany dýchacích cest.
 • Hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.) – ve stejný čas maximálně 500 osob v každém ze stavebně oddělených sektorech areálu. Areál může být rozdělen do nejvýše pěti stavebně oddělených sektorů (max. 2500 lidí celkem).
 • Vláda jednomyslně schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude kontrolována.

 • Vláda schválila odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům, a to na půl roku od března do srpna. 

 • S účinností ode dne 24. září 2020 počet diváků na hromadných venkovních sportovních a kulturních akcích se omezí na 2000, na vnitřních na nejvýše 1000 sedících lidí (500 osob v jednosektorovém režimu, 1000 ve vícesektorovém režimu). Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. 
 • Restaurace a bary budou muset od čtvrtka 24.9.2020 své prostory zavírat ve 22:00 hodin
 • Zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích uvedených výše bez ohledu na počet účastníků, konaných ve vnitřních prostorech staveb.
 • Kde jsou roušky od čtvrtka 10.9.2020 povinné:

  • ve veřejné dopravě
  • všude pod střechou
  • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
 • Kdo a kde nemusí mít od čtvrtka 10.9.2020 roušku:
  • děti do dvou let věku
  • děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a dětské skupině
  • osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně
  • internáty a domovy mládeže
  • zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • hospitalizovaní pacienti, klienti zařízení sociálních služeb
  • zaměstnanci a ústavní činitelé pracující na jednom místě, pokud pracují ve vzdálenosti nejméně dva metry od jiné osoby
  • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení
  • osoby účastnící se soudního jednání
  • osoby při provádění autorského díla (např. hudebníky, tanečníky a herce), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu
  • moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových a televizních pořadech
  • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem
  • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů
  • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů
  • snoubenci v průběhu svatebního obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné, totéž platí pro uzavírání registrovaného partnerství
  • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami
 • Od pátku 18.9.2020 osoby přijíždějící z České republiky se budou muset prokázat negativním testem na COVID-19, nebo nastoupit do 5 denní domácí karantény a během ní se nechat otestovat. Povinnost předložit výsledek testu či nastoupit do karantény se nebude vztahovat na pendlery do vzdálenosti 30 kilometrů od nejbližšího hraničního přechodu, dále na studenty, pedagogy, výzkumníky, zdravotníky, zemědělce, pracovníky v sociální oblasti či v tzv. kritické infrastruktuře a ani na některé sportovceumělce.

 

APLIKACE ZÁCHRANKA:

Od února 2020 využívá Jihomoravský kraj k možnému dalšímu varování občanů možností aplikace Záchranka. Prostřednictvím aplikace Záchranka nejsou předávány pouze standardní varování, ale i informace, které reagují na danou krizovou situaci či mimořádnou událost.

Kompletní informace o možnostech aplikace Záchranka lze získat na webové stránce https://www.zachrankaapp.cz , kde je samostatná sekce věnována právě systému Varovných upozornění: https://www.zachrankaapp.cz/cs/emergency-alerts 

Aplikace Záchranka se neustále vyvíjí a reaguje na nové výzvy. Nyní je to situace týkající se nového koronaviru COVID-19, kde byly spuštěny následující novinky:

 1. Uživatelé Aplikace Záchranka v případě podezření na COVID-19, či v případě probíhajícího onemocnění nebo pobytu v karanténě mohou tuto informaci zadat do aplikace do sekce “Dočasná informace“ nebo “Zdravotní údaje“. Dají tak tuto důležitou informaci okamžitě vědět záchranářům v případě volání na linku 155.
 2. K dispozici je nová aktualizace aplikace verze 4.6.7 která v sekci “Informace“ obsahuje i nové tlačítko “Koronavirus“ s přímým odkazem na stránky MZČR a chatbota Anežku. Nová verze také na Androidu opravuje problémy na některých zařízeních, kdy nebyla notifikace zobrazena na uzamčené obrazovce, či nebyla korektně načtena historie varování.

 

Obec Sudoměřice v souvislosti s přijatými opatřeními nabízí svým občanům:

 • pomoc osamělým seniorům a lidem, kterým byla nařízena karanténa. Pokud budete chtít pomoc s donáškou nákupu, obědu a běžně dostupných léků, kontaktujte prosím pracovníky OÚ na telefonu 518 335 222 nebo mobilu starosty 777 277 714.
 • po dobu mimořádných opatření zajišťuje rozvoz obědů, které se vaří v kuchyni v MŠ, pokud mají lidé nad 65 let zájem o dovoz obědů. Pro více informací volejte na telefonní kuchyně 518 335 224. 
 • zajišťuje distribuci bavlněných roušek, které pro nás vyrábí dobrovolnice po celé obci, žádáme občany nad 65 let věku, kteří ještě roušku nemají, ať sdělí svůj požadavek telefonicky na tel. 723 128 225 roušky Vám budou postupně podle kapacit dodány do Vašich domovů. Už nyní mnohokrát děkujeme všem, kteří se zapojili do šití těchto roušek.

Provoz služeb v obci Sudoměřice do odvolání omezen:

 • uzavřena Základní a Mateřská škola v Sudoměřicích. Tiskopis o rozhodnutí o OČR (ošetření člena rodiny) vystaví  škola v kanceláři hospodářky školy v ZŠ – od 17. 3. 2020 nově i pro děti z MŠ z důvodu uzavření mateřské školy. 

 

LÉKAŘI:

MUDr. Hořák oznamuje svým pacientům, že vzhledem ke stávající epidemiologické situaci nebude až do odvolání v Sudoměřicích ordinovat. Ve Strážnici bude ordinovat pouze po telefonické konzultaci na tel.: 518 334 929.

MUDr. Teplá oznamuje svým pacientům, že až do odvolání bude ordinovat v Sudoměřicích na zdravotním středisku v úterý nově v době od 6:30 – 7:30 a případě zájmu až do 8:00 hod. Ve čtvrtek je i nadále na zdravotním středisku přítomná setra od 8:00 – 11:00 hodin. TELEFONICKÁ KONZULTACE v ordinační době:

 • Sudoměřice – Úterý: 6:30 – 7:30 (případně 8:00) na tel.: 518 335 359
 • Rohatec-kolonie: Pondělí – Pátek: 08:00 – 12:00 na tel.: 518 398 748

Mudr. Trnečková oznamuje NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE!, všechny pacienty ošetří pouze po objednání. S horečkou, kašlem, dušností nechoďte do ordinací a svůj stav nejprve konzultujte na tel.: 607 062 911. Ostatní ošetření a vyšetření odložte.  

Zubní ordinace MUDr. Vaškovicové a MDDr. Žajdlíkové jsou do odvolání uzavřené. Akutní případy ošetří ve všední dny Úrazová nemocnice Ponávka Brno v čase od 18:00 – 24:00 hod., o víkendech a svátcích od 8:00 – 20:00 hod. a o víkendech a svátcích Nemocnice Kyjov od 8:00 – 13:00.

Otevírací doba pošty v Sudoměřicích:

PO – PÁ:   8:00 – 12:00 / 13:00 – 14:00

ST:   8:00 – 11:00, 14:00 – 16:00

 

Zde jsou dosud vládou přijatá usnesení v souvislosti s vyhlášeným NOUZOVÝM STAVEM: