Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke Kupní smlouvě ze dne 30.9.2015

Značka: | Zveřejněno od: 01.07.2020 | Zveřejněno do: 17.07.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r uzavřít dodatek ke kupní smlouvě ze dne 30.9.2015, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva k pozemku p.č. 1591/11 – orná půda o výměře 815 m², z vlastnictví obce do vlastnictví fyzické osoby. Více informací naleznete v příloze.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 01.07.2020

Zveřejněno do: 17.07.2020