Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 03.07.2020 | Zveřejněno do: 20.07.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r s m ě n i t pozemky ve vlastnictví Obce Sudoměřice p.č. 1625/4 o výměře 213m², p.č. 1626/2 o výměře 50m², p.č. 1626/9 o výměře 282 m², vše v katastrálním území a obci Sudoměřice (celková hodnota směňovaných pozemků je 10 900,- Kč); za pozemek soukromého vlastníka p.č. 4981 o výměře 954 m², vše v katastrálním území a v obci Sudoměřice (celková hodnota směňovaného pozemku je 19 080,- Kč). Vzhledem k hodnotě pozemků, které budou předmětem směny, bude doplatek Obce Sudoměřice ve prospěch soukromého vlastníka ve výši 8 180,- Kč. Náklady na zpracování směnné smlouvy uhradí Obec Sudoměřice. O zveřejnění tohoto záměru rozhodlo Zastupitelstvo obce Sudoměřice dne 29.6.2020, usnesením č.17/15.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 03.07.2020

Zveřejněno do: 20.07.2020