Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 4184/29, 4184/30, 4184/31, 4184/32 v k.ú.Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 09.03.2017 | Zveřejněno do: 27.03.2017 | Typ: Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo na svém XXVI. zasedání dne 19. 12. 2016, usnesením č.  XXVI/12, o zveřejnění záměru prodeje  pozemků  z vlastnictví obce. Jedná se o  pozemky parc. č.   4184/32  v k. ú. Sudoměřice – vinice  – 1381m2       pozemek parc.č. 4184/31  v k. ú. Sudoměřice – vinice  – 800m2      pozemek parc.č. 4184/30  v k. ú. Sudoměřice – vinice  – 1130m2  pozemek parc.č. 4184/29  v k. ú. Sudoměřice – vinice  – 1289m2

Zájemci o koupi pozemků se mohou přihlásit nejpozději do 27.3.2017 do 12.00 hodin.  Celý záměr a Závazný formulář pro podání nabídky je v příloze tohoto záznamu na ÚD.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 09.03.2017

Zveřejněno do: 27.03.2017