Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru prodeje nově vzniklých pozemků parc.č. 1886/4 a 1884/2 v k.ú.Sudoměřice

Značka: | Zveřejněno od: 09.03.2017 | Zveřejněno do: 27.03.2017 | Typ: Úřední deska – Vyhlášky | Původce:

Obsah vyvěšení

Zastupitelstvo obce Sudoměřice rozhodlo na svém XXVI. zasedání dne 19. 12. 2016, usnesením č.  XXVI/11, o zveřejnění záměru prodeje nově vzniklých pozemků dle GP pro rozdělení pozemků 787/288/2016 z vlastnictví obce. Jedná se nově vzniklý pozemek parc. č. 1886/4 o celkové výměře 34 m2 a nově vzniklý pozemek parc. č. 1884/2 o celkové výměře 81 m2.

Zájemci o koupi pozemků se mohou přihlásit nejpozději do 27.3.2017 do 12.00 hodin.  Celý záměr a Závazný formulář pro podání nabídky je v příloze tohoto záznamu na ÚD.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 09.03.2017

Zveřejněno do: 27.03.2017