Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejněnní záměru pronájmu pozemků parc.č. 562/2 a části 562/1

Značka: | Zveřejněno od: 13.05.2020 | Zveřejněno do: 29.05.2020 | Typ: Prodeje a pronájmy | Původce:

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o obcích“), z á m ě r pronajat pozemek p. č. 562/2 - o výměře 40 m² a část pozemku parc.č. 562/1 o výměře 30 m2 nacházející se v katastrálním území Sudoměřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín. Více informací naleznete v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 13.05.2020

Zveřejněno do: 29.05.2020