Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zveřejnění záměru změnit smlouvu o nájmu nemovitosti – p. č. st. 527/1, p. č. 527/2

Značka: | Zveřejněno od: 09.03.2022 | Zveřejněno do: 25.03.2022 | Typ: Prodeje a pronájmy/Vyhlášky | Původce: Obec Sudoměřice

Obsah vyvěšení

Obec Sudoměřice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o obcích"), záměr změnit smlouvu o nájmu nemovitosti ze dne 6.5.2011 (dále také jako "smlouva o nájmu"), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor - restaurační provozovny umístěné v domu č.p. 222, ul. Chaloupky v Sudoměřicích, jež je součástí pozemku p. č. st. 527/1, pozemku p.č. 527/2, společných prostor a obvodových zdí domu, přičemž nájemce užívá i movitý majetek pronajímatele. Shora uvedené nemovité věci jsou zapsány v obci a k.ú. Sudoměřice, na LV č. 1, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín. Více informací získáte v příloze tohoto oznámení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Sudoměřice

Zveřejněno od: 09.03.2022

Zveřejněno do: 25.03.2022